Računamo

Poštevanko je treba znati

Datum objave: 1.2.2022

 

Zapisala: Mojca Klug, profesorica

 

Vsako leto pride na vrsto nova generacija otrok, ki se prvič sreča s poštevanko in memoriranjem rezultatov množenja enomestnih števil med seboj. Nekaj člankov na to temo sem že napisala in prijazno vas povabim, da si na spodnjih povezavah ....

Ko poštevanka postane poštekanka

Datum objave: 4.2.2020

Zapisala: Mojca Klug, profesorica  

Vsako leto septembra v tretji razred vstopi nova skupina učencev in z njimi staršev, ki si takole sredi šolskega leta belijo glavo s tem, kaj storiti, da si bo njihov otrok lažje zapomnil poštevanko. Ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja oziroma tako imenovane triade naj bi učenci pri matematiki dosegli tudi standard, ki pravi, da ob koncu tretjega ... 

Merske enote in merjenje

Datum objave: 12.2.2019

Zapisala: Mojca Klug, profesorica  

Na spletu berem zanimivo debato. Ena od mamic piše: »v 4. razredu so mesec nazaj spoznali merske enote. V sredo pišejo preverjanje znanja. Kako ste svojim otrokom pomagale osvojiti te pretvorbe enot? Po vseh vajah in primerjavah še vedno ne gre. Tekočinske še nekako gredo, ko pa ...

»Risno« množenje - še en zabavni postopek množenja

Datum objave: 18.12.2018

Zapisala: Mojca Klug, profesorica  

Celo leto smo preštevali dneve, tedne in mesece, včasih ure in minute, morda celo sekunde, zdaj pa se naše štetje počasi zaključuje. Še dva tedna in bomo začeli šteti znova. In računati, seveda. Zaključimo torej tole naše letošnje preštevanje z nekaj zabavne matematike. Preden pa začnemo, ...

Nekaj predlogov in nasvetov za učenje poštevanke

Datum objave: 27.11.2018

Zapisala: Mojca Klug, profesorica

Poštevanko naj se otrok uči sproti. Poštevanko nekega števila se otrok začne učiti tako, da se najprej nauči našteti vse večkratnike tega števila po vrsti od najmanjšega do največjega, nato pa še obratno. To znanje mu bo koristilo tudi pri deljenju. Otrok bo bolj motiviran, če si predstavlja, da ...

Nekaj nasvetov za štetje in zapis števil do milijon

Datum objave: 23.10.2018

Zapisala: Mojca Klug, profesorica  

Eden mojih najljubših konjičkov je učenje tujih jezikov. Zadnja leta se poskušam vsako leto naučiti osnov kakšnega novega jezika. Najbolj zanimivo in hkrati nerazumljivo se mi zdi, kako je mogoče, da se v vsakem jeziku pojavlja toliko izjem. To je lahko peščica pridevnikov, ki se stopnjujejo ... 

Zabavno odštevanje

Datum objave: 26.4.2018

Zapisala: Mojca Klug, profesorica

Danes se bomo v rubriki Zabavna matematika naučili odštevanja. Odštevali bomo od »okroglih« števil: 10, 100, 1000, … in ugotovili, kako zelo preprosto je na primer število 1000 zmanjšati za 256. To bomo lahko počeli brez papirja in svinčnika in brez zamudnega podpisovanja.

Oh, te besedilne naloge

Datum objave: 13.3.2018

Zapisala: Mojca Klug, profesorica

Ko smo bili še majhni, so nas starši ali stari starši zvabili v gozd po slastne modre borovnice. V roke so nam porinili manjšo skodelico ali lonček, ki se je hitro napolnil z drobnimi sočnimi plodovi. Vsakič, ko je bil le-ta poln, smo ga izpraznili v večjo kanglico in veselo nadaljevali z nabiranjem. 

Vesela matematika: množenje in deljenje z devet

Datum objave: 28.2.2018

Zapisala: Mojca Klug, profesorica

Ta poštevanka je zelo urejena. Množenje z devet je prav čarobno. Če boste pogledali račune poštevanke števila 9 lepo po vrsti, boste ugotovili, da število desetic od računa do računa narašča točno za eno (0, 1, 2, 3, …), medtem ko se število enic v zmnožku zmanjšuje točno za eno (9, 8, 7, 6, …).   

Pretvarjanje merskih enot – uporaba preglednic

Datum objave: 19.2.2018

Zapisala: Mojca Klug, profesorica  

Z nekaterimi preteklimi prispevki sem vam že dokazala, da je matematika zabavna. Ker je pretvarjanje merskih enot za otroke in nemalokrat tudi za odrasle precej zahtevna naloga, vam bom danes predstavila tabele, s katerimi si lahko pomagamo pri pretvarjanju. 

Kako lahko izboljšamo predstave o številih do 100

Datum objave: 23.1.2018

Zapisala: Mojca Klug, profesorica

Za osvajanje temeljnih bralno-napisovalnih veščin, aritmetičnih veščin in predstav o številih se mi zdi najzahtevnejši tretji razred osnovne šole. Prav v tretjem razredu se, po mojih izkušnjah, v veliko primerih pokaže, kako spreten in uspešen bo otrok pri branju, pisanju in matematiki. 

Enostavno preverjanje pravilnosti deljenja

Datum objave: 21.11.2017

Zapisala: Mojca Klug, profesorica

Matematike v otroštvu nisem marala. Vsi drugi predmeti so mi bili ljubši. Toda sčasoma sem spoznala, da brez matematike ne gre in jo sprejela z znanim rekom v jeziku naših nekdanjih bratskih narodov:»Šta se mora, nije teško.« Sem pač otrok Jugoslavije in marsikakšna modrost mi je ostala ...

Prstna poštevanka

Datum objave: 17.10.2017

Zapisala: Mojca Klug, profesorica

Če vaš otrok obiskuje tretji ali višji razred in še vedno ne zna cele poštevanke, je precej verjetno, da imate doma malo vojno iz vsakodnevnih bitk za osvojitev poštevanke. Po mojih izkušnjah imajo otroci največ težav s poštevanko števil 7, 8 in 9.