Za kakovostno šolanje in brezskrben prosti čas

Medtem ko se šolarji veselijo počitnic, se starši pripravljajo na nakup potrebščin za novo šolsko leto in preganjajo skrbi, kje vse na otroke prežijo nevarnosti. Nezgode so pri otroški radovednosti in razigranosti pogoste in jih težko povsem preprečimo. Za brezskrbne počitnice in novo šolsko leto lahko poskrbimo tudi tako, da svoje otroke pravočasno nezgodno zavarujemo.

Pogosto se zgodi, da se starši šele v trenutku, ko so soočeni z resnejšo poškodbo svojega otroka, zavedo pomembnosti ustreznega zavarovanja. Takrat so namreč lahko nenadoma soočeni z dodatnimi stroški zdravljenja, odsotnostjo z dela in drugimi finančnimi posledicami. Zato je pomembno pravočasno poskrbeti za nezgodno zavarovanje otrok. S tem sicer nezgod ne bomo preprečili, bomo pa omilili finančne posledice, ki nastanejo v takšnih nesrečnih primerih.  Kaj to pomeni na konkretnem primeru?

 

Poglejmo informativni primer*:

Med igro nogometa na šolskem dvorišču je prišlo do trka med dvema sošolcema. Tomaž je tožil za bolečinami desne roke. Bolečine se niso umirile, opravljeno je bilo slikanje skeleta, ki je pokazalo zlom kosti v zapestju (abrupcija distalnega radiusa). Na podlagi posredovane dokumentacije je bilo urejeno izplačilo zaradi zloma kosti in trajne invalidnosti zaradi nezgode, skupno v znesku 1.200 evrov.

 

Kaj kaže statistika?

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje** se poškodbe največkrat zgodijo v sklopu šolskih aktivnosti med športno vzgojo, v času obšolskih dejavnosti, športnih dni, pred začetkom šole, med odmori, na igralih v območju šole, med izvajanjem prakse in celo med čakanjem na avtobus.*

 

Kar 57 odstotkov* nesreč otrok se zgodi med izvajanjem športnih aktivnosti, kot so drsanje, rolkanje, nogomet, košarka, tobogan, rolanje, hokej, odbojka, trampolin. Otroci pri tem največkrat utrpijo zvine, zlome ali udarce prsta (kar 28 odstotkov*), zapestja oziroma podlakti (23 odstotkov*). Sledijo zlomi in zvini gležnjev ter stopalnic (10 odstotkov*). Zdravniki tako letno obravnavajo več kot 16.000** otrok s poškodbami zaradi padcev.Vendar je za starše razveseljiva ugotovitev raziskovalcev, da bi z doslednim izvajanjem preventivnih ukrepov lahko preprečili do 90 odstotkov** poškodb. Zato je še posebej pomembno naše ozaveščanje otrok o nevarnostih, ki prežijo nanje, in dosledna uporaba zaščitne opreme pri dejavnostih, ki to zahtevajo.

 

Zakaj in kako izbrati ustrezno nezgodno zavarovanje za svojega otroka? 

Da bi ob morebitnih poškodbah preprečili dodatne stroške zdravljenja, odsotnost staršev z dela in druge finančne posledice, je sklenitev nezgodnega zavarovanja za otroke in mladino odgovorna odločitev.

 

V množici ponudb se je včasih težko odločiti, zato se je med različnimi kombinacijami kritij, višin zavarovalnih vsot, popustov in premij dobro osredotočiti na višino izplačila zavarovalne vsote za primer invalidnosti in ne zgolj na dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje. Stroški, povezani z invalidnostjo, predstavljajo veliko obremenitev za družinski proračun. Velikokrat pomeni invalidnost tudi prilagajanje novim potrebam in preurejanje doma ali celo opustitev službe zaradi potrebe po negi. Čeprav je nemogoče vnaprej predvideti tovrstne stroške, se je priporočljivo zavarovati za čim višjo zavarovalno vsoto.

 

Kam po nasvet?

Zavarovanja se med seboj razlikujejo tudi po zavarovalni vsoti, a preden se odločite za nižjo vrednost, pazljivo preberite podrobnosti ponudbe, splošne pogoje in dodatne ugodnosti. Pametno se je tudi posvetovati s svetovalcem, ki odgovori na vaša vprašanja.

 

Pri Varuhu zdravja, Vzajemni, se lahko naročite na posvet s svetovalcem na telefonski številki 080 20 60 ali prek elektronskega naslova info@vzajemna.si.

 

Otrokom želimo uspešno in varno novo šolsko leto, ki naj mine brez nezgod in poškodb.

 

Vir:

* Podatki Vzajemne zdravstvene zavarovalnice.

** Politike, ukrepi in programi za preprečevanje poškodb otrok in mladostnikov v Sloveniji, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ljubljana, 2017.

 

 

 

Preberite tudi: