Potovanje med črkami

Zapisala: Mojca Klug, profesorica 

 

Datum objave: 20.2.2018

 

Hura! Za otroke iz zahodne in osrednje Slovenije se je že začel zimski počitniški teden. Naslednji teden jih lahko pričakujete še na vzhodu naše »kokoške«. Zato je čas za nov predlog za kakšno zanimivo družabno igro, ki bo poleg zabave in kratkočasja ponudila še možnost za učenje. Tokrat bomo potovali med črkami. Z igro bodo naši otroci bogatili besedišče in splošno poučenost. Razvijali bodo tudi strategije priklica ustreznih besed. Odrasli pa bomo ob tem naredili še vajo za preprečevanje demence, saj tovrstne besedne igre pozitivno vplivajo na spomin in priklic besed oziroma podatkov. Povabite tudi stare starše, če imate to možnost.

 

Izdelava predloge

V prilogi boste našli preprosto predlogo za igro. Seveda vas, kot po navadi, ponovno vabim, da skupaj z otroki naredite svojo predlogo. Polja za igro so označena z različnimi črkami tako, da se vsaka črka pojavi vsaj enkrat. Da »proga« ne bo imela preveč polj, predlagam, da se naključna polovica črk slovenske abecede pojavi enkrat, polovica pa dvakrat. Predlogo lahko naredite tudi tako, da na mizo v ustrezni obliki zložite kartončke s črkami, ki jih imate od kakšne kupljene didaktične igre ali stavnice. Tako boste lahko za vsako igro naredili drugačno zaporedje črk. Potrebujete še figurice, ki so lahko tudi naravni materiali (npr. fižolčki, kamenčki) in kocko. Če kocke ne najdete, narišite različno število pik na kartončke, te pa potem namesto metanja kocke žrebajte iz vrečke ali škatlice.

 

Navodila za igro

Potovanje se začne na polju začetek. Vrstni red igralcev določimo s pomočjo kocke. Kdor vrže največ pik, začne prvi, tisti z najmanj pikami pa zadnji. Da lahko tekmovalec zapusti začetno polje, ni potrebno, da vrže šest pik.

Ko igralec vrže kocko in prispe na določeno polje, najprej ugotovi, na kateri črki je pristal, potem pa mora povedati besedo, ki se začne na ta glas. Seveda veljajo samostalniki v ednini in prvem sklonu, kot je že utečeno pri večini besednih iger. Če igralec pove ustrezno besedo, lahko na polju ostane in tam počaka, da bo spet na vrsti. Če se igralec primerne besede ne spomni ali pove neustrezno besedo, se mora vrniti na polje, kjer je bil pred tem. Vsi igralci si morajo zapomniti, kje je igralec bil, preden je vrgel kocko. Tako ga bodo lahko poslali nazaj na točko, kjer je bil pred metanjem kocke. Igralec, ki prvi pride na cilj, je zmagovalec. Seveda pod pogojem, da pred tem vrže natančno toliko pik, kot jih potrebuje, da polje konec doseže. Nič več in nič manj.

 

Različice

  1. Če imate mlajšega otroka (predšolskega ali prvošolca, ki se črke še uči prepoznavati), se lahko igrate bolj preprosto. Na primer tako, da je pogoj, da igralec ostane na polju, da zgolj prepozna in pravilni poimenuje črko.

  2. Za starejše osnovnošolce, tudi srednješolce, bo bolj zanimivo, če se pred vsako igro dogovorimo, katere besede na določeno črko bomo tekom igre iskali. Dogovorimo se za določeno nadpomenko in nato iščemo podpomenke, ki se začnejo na določeno črko. Lahko se dogovorimo, da bomo iskali le živali, predmete, znamke avtomobilov ali kaj podobnega.

  3. Za starejše in spretnejše igralce bo zanimiv izziv tudi iskanje besede, ki ima črko s polja na točno določenem mestu v besedi. To različico se igramo tako, da igralec, ko prispe na določeno polje, ponovno vrže kocko. Če na primer stoji na polju s črko M in pri drugem metu vrže tri pike, mora poiskati poljubno besedo, ki ima M na tretjem mestu. Izbere lahko na primer besedo SAMOTA, KOMPOT ali… No, ste se že spomnili kakšne?

 

Izmislite si še sami kakšno različico igre. Tudi kreativnost je v sodobnem času zelo zaželena veščina. Z izmišljanjem novih različic jo bo razvijal tudi vaš otrok. Igra pa bo še bolj zanimiva, če se boste igrali »po njegovo«.

 

Prijetne počitniške dni voščim. Uživajte, ko ste drug z drugim.