Učenje tujega jezika

 

Inovativni zvezek za učenje katerega koli svetovnega jezika je učinkovit pripomoček za vse, ki se učijo tujih jezikov. Namenjen je vsem starostnim skupinam, od osnovnošolcev in dijakov do študentov in vseh drugih aktivnih posameznikov, ki se želijo naučiti katerega od jezikov ali svoje znanje poglobiti.

 

 Nakup izdelka 

 

 

Tri v enem

 

Zvezek je namenjen izdelavi slovarja besed. Uporabnik vanj zapisuje nove besede in jih s pomočjo posebnih zavihkov obojesmerno utrjuje, dokler ne postanejo del njegovega besedišča. Zavihki mu pri tem omogočajo sprotno preverjanje naučenih besed.

 

Preprosta in neomejena uporaba

 

Posamezna stran zvezka je razdeljena na dva stolpca. Prvi stolpec je namenjen zapisu besed v slovenskem jeziku in je obarvan s simbolno zeleno. Drugi stolpec je namenjen zapisu prevedene besede v katerem koli drugem jeziku.
Za čim aktivnejšo uporabo zvezka, je zvezek opremljen z dvema zavihkoma, v katera sta vložena bela prekrivna kartona.

 

 • Pomikanje prekrivnega kartona navzgor in navzdol
  V zavihkih je prekrivni karton, ki z drsenjem navzgor in navzdol omogoča učenje besede za besedo ter sprotno preverjanje.
 • Učenje tujih besed na eni strani ali preverjanje naučenih besed na drugi strani lista
  Dvostransko uporaben beli prekrivni karton uporabniku omogoča, da utrjuje prepoznavanje pomena besede v tujem jeziku, na naslednji stopnji pa za besedo v prvem jeziku poišče še prevod v tuj jezik. Pri tem lahko sproti preverja tudi pravilnost zapisa besede v tujem jeziku.
 • Zložljivi zavihek z belim prekrivnim kartonom prekrije levi ali desni popisani list zvezka
  Zavihek na levem delu zvezka prekrije zapisano na levem listu zvezka, zavihek na desnem delu zvezka prekrije zapisano na desnem delu zvezka.
 • Ročno pomikanje prekrivnega kartona po strani navzgor in navzdol
  Beli prekrivni karton v zložljivem zavihku, ki prekriva želeno stran, omogoča brezhibno drsenje po strani navzgor in navzdol ter odkrivanje besed vrstico za vrstico.
 • Potrditev znanja
  Vsaka vrstica je opremljena z okvirčkom. Ta nam omogoča, da si besede, za katere menimo, da jih že znamo, označimo in jih tako ponavljamo redkeje ali pa jih pri učenju besedišča preprosto izpuščamo.

 

 

Zvezek je z nekaj domišljije mogoče uporabiti za ponavljanje in utrjevanje drugih učnih vsebin, na primer poštevanke https://www.kopija-nova.si/klub-ajda/koristne-in-uporabne-vsebine/ucimo-se/predlogi-za-uporabo-zvezka-za-ucenje-tujega-jezika