PRAVILNIK

o organizaciji in izvedbi družbeno odgovornega projekta

»Šolska akcija«

 

 1. člen

Organizator družbeno odgovornega projekta Šolska akcija (v nadaljevanju: »Šolska akcija«) je Kopija-nova d.o.o., Meljska cesta 56, 2000 Maribor (v nadaljevanju: »organizator«).

 

Sodelujoči partner v Šolski akciji je društvo Za šolo, pomagamo na poti do znanja (v nadaljevanju izvajalec).

 

 1. člen

Organizator in izvajalec sta podpisala pismo o nameri, s katerim sta opredelila medsebojni odnos za izvedbo Šolske akcije.

 

 1. člen

Namen Šolske akcije je zbiranje donacij oz. finančnih sredstev (v nadaljevanju donacije) za nakup kompletov delovnih zvezkov in šolskih potrebščin (v nadaljevanju šolski komplet) za šolarje iz socialno ogroženih okolij.

 

 1. člen

Za šolarja iz socialno ogroženega okolja se šteje tisti šolar, za katerega socialna služba in hkrati odgovorna oseba šole utemeljeno sodijo, da ima status šolarja, ki potrebuje socialno pomoč.

 

 1. člen

Organizator v okviru Šolske akcije ne preverja statusa socialno ogroženega šolarja. Za to je v okviru Šolske akcije odgovorna socialna služba in odgovorna oseba socialne službe prijavljene šole.

 

 1. člen

Šolska akcija bo potekala v obdobju od 3. 6. do 31. 8. 2024 na spletni strani organizatorja www.kopija-nova.si.

 

 1. člen

V okviru Šolske akcije lahko vsak kupec v sklopu nakupa pri organizatorju donira v okviru treh vnaprej določenih zneskov 1 €, 5 € ali 10 € oziroma izvede donacijo v poljubnem znesku, za katerega se odloči.

 

 1. člen

Donacije kupcev zbira organizator na svojih dveh transakcijskih računih SI56 0312 1106 1120 871 pri banki SKB d.d. in SI56 0287 8026 1458 667 pri banki NLB d.d., z namenom, da zbrane donacije nakaže na račun izvajalca. Donacija kupca se šteje za prejeto, ko je plačana na račun organizatorja. Zbrane donacije na računu organizatorja bodo na račun izvajalca nakazane dne 2. 8. 2024, 16. 8. 2024 in 2. 9. 2024.

 

Organizator na spletni strani www.kopija-nova.si/solskaakcija  v vsakem trenutku omogoča izpis števila zbranih donacij in skupni znesek zbranih donacij. Organizator omogoča pristojnim nadzornim inštitucijam izpis iz informacijskega sistema, s podatki za vsako posamezno donacijo. Ta izpis omogoča pregled podatkov o datumu oddaje donacije, v sklopu oddaje naročila, ime in priimek donatorja, naslov donatorja in znesek donacije.

 

 1. člen

Šolska akcija se izvaja četrto leto zapored in v težnji, da se šolski komplet brezplačno nameni čim večjemu številu šol (vsaki šoli vsaj en komplet) oz. čim večjemu številu šolarjev (vsaki šoli toliko kompletov, kolikor ima socialno ogroženih šolarjev).

 

Osnovni cilj Šolske akcije je vsaki šoli podariti vsaj en šolski komplet. V primeru zadostnega zneska zbranih donacij, se bo posamezni šoli namenil dodatni šolski komplet oz. več šolskih kompletov.

 

Kriteriji za razdelitev zbranih donacij med šolami:

 • Pogoj za pridobitev brezplačnega šolskega kompleta / šolskih kompletov je, da se prijavi v šolsko akcijo preko maila organizatorja: solskaakcija@kopija-nova.si.
 • Šola se šteje za prijavljeno, ko organizatorju pošlje prijavo s podatki:
  • Naziv šole
  • Skupno število šolarjev na prijavljeni šoli (brez osebnih podatkov šolarjev);
  • Skupno število šolarjev iz socialno ogroženih okolij na prijavljeni šoli (brez osebnih podatkov šolarjev iz socialno ogroženih okolij);
  • Ime in priimek odgovorne osebe socialne službe prijavljene šole (vključno s kontaktnimi podatki);
  • Razredne stopnje vseh šolarjev iz socialno ogroženih okolij, prijavljene šole (brez osebnih podatkov šolarjev iz socialno ogroženih okolij).
 • Prijavljene šole, se bodo razvrstile glede na potrebno pomoč, po kriteriju faktorja potrebne pomoči, ki se izračuna po formuli:

 

število socialno ogroženih šolarjev na prijavljeni šoli / skupno število šolarjev na šoli =

faktor za razvrstitev šole na seznamu vseh prijavljenih šol

 

 • Zbrane donacije se bodo porabljale po razvrstitvi šol. Pri čemer se v prvem delu vsaki prijavljeni šoli podari po en šolski komplet. V kolikor bodo po prvem delu na voljo dodatne donacije, se v drugem delu po razvrstitvi šol, podari dodatni šolski komplet. V kolikor bodo tudi po drugem delu na voljo dodatne donacije, se v tretjem delu po razvrstitvi šol, podari dodatni šolski komplet. Tako si razdelitev sledi do porabe vseh zbranih donacij.

 

 1. člen

Rok za prijavo v Šolsko akcijo s strani šole je 30. 6. 2024. Rok za izročitev šolskih kompletov s strani organizatorja prijavljenim šolam je 9. 9. 2024. Organizator in izvajalec bosta skladno s prejetimi donacijami šolske komplete odpremljala od 5. 8. 2024 naprej in si s tem  prizadevala, da bodo po 1. 9. 2024 odpremljeni tisti šolski kompleti, za katere bo organizator izvajalcu nakazal donacije na dan 2. 9. 2024.

 

 1. člen

Za zaključeno donacijo se šteje donacija takrat, ko po izvedenem plačilu donacije na transakcijski račun organizatorja, le-ta nakaže donacijo izvajalcu. Za podarjen šolski komplet se šteje takrat, ko organizator po nalogu izvajalca iz svojega skladišča odpremi šolski komplet, šola pa ga prevzame.

 

 1. člen

Za izvedbo in nadzor poteka Šolske akcije skrbi komisija:

 • Andrej Krampl, direktor organizatorja
 • Dominik Buser, izvršni direktor organizatorja
 • Valerija Jurgec, finance in računovodstvo organizatorja
 • Ljiljana Jovanovič, organizirana oskrba organizatorja

 

 1. člen

Za izvedbo Šolske akcije po tem pravilniku jamči organizator, torej družba Kopija-nova d.o.o..

 

 1. člen

Morebitne napake pri izvedbi Šolske akcije bo komisija organizatorja reševala sproti in pravočasno. Dodatne informacije glede Šolske akcije so na voljo preko telefona 02/2345 102 ali preko e-pošte: solskaakcija@kopija-nova.si.

 

 

Maribor, 3. 6. 2024