Seznam bencinskih servisov MOL

 

Št.

 

BENCINSKI SERVIS

DELOVNI ČAS BENCINSKEGA SERVISA

TELEFON BENCINSKEGA SERVISA

 

OBRAČUNSKA POŠTA

TELEFONSKA ŠTEVILKA OBRAČ. POŠTE

ČAS PREVZEMA

(pon-pet)

ČAS DOSTAVE

(pon-pet)

PE CELJE

1.

BS CELJE, KIDRIČEVA, Kidričeva ulica 40, 3000 Celje

5:00 - 22:00

03 425 13 32

040 756 124

 

3102 CELJE, Gaji 29

03/424-36-63

18:45

09:00

2.

BS CELJE, MARIBORSKA, Mariborska cesta 111, 3000 Celje

0:00 - 24:00

03 425 13 42

040 756 125

 

3102 CELJE, Gaji 29

03/424-36-63

18:45

09:00

3.

BS SLOVENSKE KONJICE, Liptovska cesta 32b, 3210

Slovenske Konjice

6:00 - 22:00

03 757 34 70

030 318 347

3210 SLOVENSKE KONJICE, Mestni trg 3 A

030 718 790

17:00

08:30

4.

BS ARCLIN, Arclin 101, 3211 Škofja vas

(1.5. - 30.9.): 6:00 - 22:00

(1.10. - 30.4.): 6:00 - 21:00

03 781 21 90

030 480 182

 

3102 CELJE, Gaji 29

03/424-36-63

 

18:45

 

09:00

5.

BS ŠMARJE, Celjska cesta 55, 3240 Šmarje pri Jelšah

6:00 - 21:00

03 810 15 25

030 480 179

 

3250 ROGAŠKA SLATINA, Kidričeva ulica 3

 

030 718 767

 

13:00

 

8:30

6.

BS MESTINJE, Mestinje 2a, 3241 Podplat

6:00 - 22:00

03 818 14 90

030 318 355

 

3250 ROGAŠKA SLATINA, Kidričeva ulica 3

 

030 718 767

13:20

07:50

7.

BS ROGAŠKA SLATINA, Tržišče 12b, 3250 Rogaška Slatina

6:00 - 22:00

03 818 63 50

040 756 123

 

3250 ROGAŠKA SLATINA, Kidričeva ulica 3

 

030 718 767

16:00

08:20

8.

BS LETUŠ, Letuš 11 D, 3327 Šmartno ob Paki

(1.5. - 30.9.): 6:00 - 21:30

(1.10. - 30.4.): 6:00 - 21:00

03 891 56 10

030 480 178

3327 ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki

84 C

 

030 718 858

 

11:00

 

09:30

9.

BS NOVO MESTO, Mirnopeška cesta 4, 8000 Novo mesto

(1.4. - 30.9.): 6.00 - 22.00

(1.10. - 31.3.): 6.00 - 21.00

07 492 78 50

030 318 346

8101 NOVO MESTO, Podbevškova 17 A

 

07/371-86-80

 

17:00

 

08:30

10.

BS DRNOVO, Velika vas pri Krškem 69, 8273 Leskovec pri

Krškem

(1.5. - 30.9.): 6:00 - 22:00

(1.10. - 30.4.): 6.00 - 20.30

07 491 31 40

030 480 990

8270 KRŠKO, Cesta krških žrtev 135 C

 

030 719 757

 

17:00

 

08:30

PE KOPER (PE NOVA GORICA)

 

 

 

 

 

 

11.

BS ROŽNA DOLINA, Ul. Angela Besednjaka 8A, 5000 Nova

Gorica

0:00 - 24:00

05 333 72 10

030 605 990

5102 NOVA GORICA, Industrijska 9

 

030 718 875

 

17:00

 

8.00

12.

BS AJDOVŠČINA, Mirce 10, 5270 Ajdovščina

(1.5. - 30.9.): 6:00 - 22:00

(1.10. - 30.4.): 6:00 - 21:00

05 368 19 00

030 480 183

5270 AJDOVŠČINA, Goriška 24

 

030 718 891

 

17:00

 

09:30

13.

BS SEŽANA, Partizanska cesta 69/b, 6210 Sežana

6:00 - 22:00

05 721 16 50

030 318 350

6210 SEŽANA, Partizanska cesta 48 A

 

030 718 589

 

13:30

 

09:30

PE LJUBLJANA

 

 

 

14.

BS LJ BRATISLAVSKA, Bratislavska c. 11, 1000 Ljubljana

6.00 - 22.00

01 320 07 11

030 710 969

1102 LJUBLJANA, Cesta v Mestni log 81,

Ljubljana

prevzem 01/476-76-33,

dostava 01/476-75-15

 

19.00

 

10.00

15.

BS BTC, Letališka cesta 24, 1000 Ljubljana

6:00 - 22:00

01 524 01 86

030 480 185

1102 LJUBLJANA, Cesta v Mestni log 81,

Ljubljana

prevzem 01/476-76-33,

dostava 01/476-75-15

 

19.00

 

10.00

16.

BS RUDNIK, Premrlova ulica 10, 1000 Ljubljana

7:00 - 22:00

01 428 93 72

030 480 186

1102 LJUBLJANA, Cesta v Mestni log 81,

Ljubljana

prevzem 01/476-76-33,

dostava 01/476-75-15

 

19.00

 

10.00

17.

BS VODICE, Škofjeloška cesta 14, 1217 Vodice

6:00 - 22:00

01 833 20 50

030 480 189

1218 KOMENDA, Glavarjeva cesta 39

 

030 719 705

 

14:00

 

12:00

 

 

Št.

 

BENCINSKI SERVIS

DELOVNI ČAS BENCINSKEGA SERVISA

TELEFON BENCINSKEGA SERVISA

 

OBRAČUNSKA POŠTA

TELEFONSKA ŠTEVILKA OBRAČ. POŠTE

ČAS PREVZEMA

(pon-pet)

ČAS DOSTAVE

(pon-pet)

18.

BS SENOŽETI, Senožeti 93, 1262 Dol pri Ljubljani

(1.5. - 30.9.): 6:00 - 22:00

(1.10. - 30.4.): 6.00 - 21.00

01 564 06 46

030 480 184

1262 DOL PRI LJ., Videm 54

 

030 718 542

 

14:30

 

12:00

19.

BS LITIJA, Ljubljanska cesta 10b, 1270 Litija

5:00 - 23:00

01 896 25 70

040 756 126

1270 LITIJA, Ulica Mire Pregljeve 8

 

030 718 543

 

16:00

 

08:00

20.

BS RIBNICA, Merharjeva ulica 13, 1310 Ribnica

5:00 - 23:00

01 835 03 92

040 756 127

1310 RIBNICA, Kolodvorska ulica 2

 

030 718 554

 

12:00

 

11:00

21.

BS KOČEVJE, Ljubljanska cesta 40, 1330 Kočevje

5:00 - 23:00

01 893 05 82

040 756 128

1330 KOČEVJE, Ljubljanska cesta 23

 

030 718 799

 

17:00

 

09:00

22.

BS LOGATEC, Tržaška 74a, 1370 Logatec

5:00 - 23:00

01 759 13 86

040 756 119

1370 LOGATEC, Tržaška cesta 50 A

 

030 718 450

 

15:15

 

13:00

23.

BS TRBOVLJE, Vodenska cesta 28 A, 1420 Trbovlje

6:00 - 22:00

03 563 17 62

030 480 181

1420 TRBOVLJE, Trg revolucije 27

 

030 718 463

 

16:00

 

09:00

24.

BS ZASAVJE, Završje 30, 1423 Dobovec

5.00 - 21.00

03 563 92 60

030 613 122

1420 TRBOVLJE, Trg revolucije 27

 

030 718 463

 

12:00

 

09:00

25.

BS KRANJ, Cesta Boštjana Hladnika 4, 4000 KRANJ

6:00 - 22:00

030 711 354

4102 KRANJ, Poslovna cona Šenčur A2

 

030 718 488

 

17:00

 

9.00

PE MARIBOR (PE MURSKA SOBOTA)

 

 

26.

BS  RADVANJE  MARIBOR,  Streliška  cesta   16/A,  2000

Maribor

 

6:00 - 22:00

02 421 62 40

030 318 356

2102 MARIBOR, Zagrebška 106

02/449-26-90

02/449-26-93

 

17:00

 

10.00

27.

BS POBREŽJE MARIBOR, Ulica Veljka Vlahoviča 8, 2000

Maribor

6:00 - 22:00

02 421 28 40

030 318 348

2102 MARIBOR, Zagrebška 106

02/449-26-90

02/449-26-93

 

17:00

 

10.00

28.

BS MIKLAVŽ, Ptujska cesta 135, 2204 Miklavž na Dravskem

Polju

6:00 - 22:00

02 629 55 26

030 480 187

2102 MARIBOR, Zagrebška 106

02/449-26-90

02/449-26-93

 

17:00

 

10.00

29.

BS TEZNO MARIBOR, Ptujska cesta 56, 2000 Maribor

5.00 - 22.00

 

030 450 977

2102 MARIBOR, Zagrebška 106, Maribor

02/449-26-90

02/449-26-93

 

17.00

 

10.00

30.

BS ŠENTILJ, Mariborska cesta 6, 2212 Šentilj v Slov.Goricah

6:00 - 22:00

02 650 05 30

030 318 343

2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH,

Maistrova ulica 2

 

030 718 410

 

12.00

 

8:30

31.

BS LORMANJE, Lormanje 22d, 2230 Lenart v Slov. goricah

0:00 - 24:00

02 650 05 20

030 318 357

2230 LENART V SLOV. GORICAH, Partizanska

cesta 3

 

030 718 478

 

16:00

 

10:00

32.

BS PTUJ, Puhova ulica 19A, 2250 Ptuj

6:00 - 22.00

02 421 62 70

030 310 014

2250 PTUJ, Vodnikova ul. 2

 

030 719 708

 

18:15

 

9:15

33.

BS SLOVENSKA BISTRICA, Ljubljanska cesta 91, 2310

Slovenska Bistrica

0:00 - 24:00

02 805 15 60

040 756 122

2310 SLOVENSKA BISTRICA, Vošnjakova 2

 

030 718 770

 

18:00

 

9:00

34.

BS HOČE, Miklavška cesta 80, 2311 Hoče

5:00 - 22:00

02 421 28 30

030 318 342

2311 HOČE, Pohorska cesta 20

 

030 719 742

 

15:30

 

9:00

35.

BS KIDRIČEVO, Tovarniška cesta 8a, 2325 Kidričevo

5:00 - 23:00

02 746 88 10

040 756 121

2325 KIDRIČEVO, Kopališka ulica 2

 

030 718 823

 

17:00

 

9:00

36.

BS SELNICA OB DRAVI, Mariborska cesta 10 c, 2352

Selnica ob Dravi

6:00 - 22:00

02 674 08 90

030 318 353

2352 SELNICA OB DRAVI, Slovenski trg 4

 

030 718 831

 

14:00

 

9:00

 

 

Št.

 

BENCINSKI SERVIS

DELOVNI ČAS BENCINSKEGA SERVISA

TELEFON BENCINSKEGA SERVISA

 

OBRAČUNSKA POŠTA

TELEFONSKA ŠTEVILKA OBRAČ. POŠTE

ČAS PREVZEMA

(pon-pet)

ČAS DOSTAVE

(pon-pet)

37.

BS OTIŠKI VRH, Otiški vrh 52, 2373 Šentjanž pri

Dravogradu

6:00 - 22:00

02 870 56 30

030 318 352

2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, Šentjanž

pri Dravogradu 75

 

030 718 837

 

12:00

 

9:00

38.

BS MURSKA SOBOTA, Mala nova ulica 1, 9000 Murska

Sobota

5:00 - 22:00

02 530 83 02

040 756 120

9101 MURSKA SOBOTA, Trg zmage 6

 

02/537-99-47

 

17:30

 

09:30

39.

BS MURSKA SOBOTA, Lendavska ulica 75, 9000 Murska

Sobota

6:00 - 22:00

02 530 83 10

040 568 460

9101 MURSKA SOBOTA, Trg zmage 6

 

02/537-99-47

 

17:30

 

09:30

40.

BS LJUTOMER, Kolodvorska ulica 2a, 9240 Ljutomer

6:00 - 22:00

02 584 98 20

030 318 339

9240 LJUTOMER, Ul. Rajh Nade 2

 

030 718 535

 

17:00

 

09:00

41.

BS GORNJA RADGONA, Ljutomerska cesta 12, 9250 Gornja

Radgona

6:00 - 22:00

02 569 87 40

030 318 344

9250 GORNJA RADGONA, Cesta na stadion 1

 

030 718 774

 

18:00

 

09:00