Kliknite na sliki za povečavo.

PREVETRIMO ZNANJE IZ ANGLEŠČINE 2, vaje s CD-jem

14
90

Več informacij o izdelku

Avtor: D. Fojkar, Š. Kovič, J. Čeligoj, Bedenk:
Založba: PIVEC
EAN koda: 9789616817363

Vaje in naloge iz angleščine so namenjene učencem in učenkam v 4., 5. in 6. razredu osnovne šole (torej v drugi triadi) za razvijanje treh zmožnosti: slušnega in bralnega razumevanja ter pisnega sporočanja. V knjigo so vključene tudi vaje za utrjevanje jezikovnih struktur in besedišča.

Knjiga prinaša 130 vaj in nalog, ki enakovredno zajemajo vse jezikovne zmožnosti, tj. poslušanje, branje in pisanje ter besedišče in slovnico. Raznolike teme se vežejo na teme iz učnega načrta za angleščino v 4., 5. in 6. razredu osnovne šole.

Na dveh zgoščenkah je 25 nalog za razvijanje slušnega razumevanja s posnetki, posnetimi z rojenimi govorci – igralci v Londonu. Učenci lahko s poslušanjem besedil in dialogov utrjujejo svojo zmožnost poslušanja v angleškem jeziku.

Prednost knjige je, da navaja učenca na samostojno učenje, saj mu najprej nudi strategije reševanja nalog po posameznih zmožnostih, ki jim sledijo naloge za preverjanje znanja. Učenec nato z rešitvami na koncu knjige ugotovi, kako uspešen je bil pri svojem delu. Avtorice so izkušene profesorice angleškega jezika, ki se že dolga leta ukvarjajo s sestavljanjem nalog za preverjanje na nacionalni ravni in imajo zato poleg znanja o poučevanju angleščine v osnovni šoli tudi ustrezno ekspertizo iz preverjanja in ocenjevanja tujega jezika.

Vse vaje so pilotno preizkušene.

Komplet predstavlja najboljši pripomoček za pripravo na tekmovanja in različna preverjanja znanja, obenem pa je odlično dodatno gradivo za učitelje pri pouku angleščine. Vse vaje so v sobesedilu, zato so motivacijsko bolj privlačne.

Bogata slikovna oprema z ilustracijami in fotografijami.

Oznaka izdelka: 9/591