Interaktivna gradiva
za pomoč pri učenju

Digitalne vsebine poskrbijo za večjo motivacijo za učenje doma saj omogočajo hitrejše ter samostojnejše učenje in napredovanje.

IZZIROKUS DIGITALNA GRADIVA ZA UČENCE

Interaktivno učno gradivo IzziRokus temelji na tiskanem gradivu, ki je v skladu z učnim načrtom in je podprto s številnimi multimedijskimi in interaktivnimi dodatki.

 

Gradiva IzziRokus so odlična izbira, saj ponujajo:

  • videorazlage snovi za lažje razumevanje učne snovi, v šoli ali pri učenju doma
  • interaktivne naloge in multimedijske vsebine za boljšo ponazoritev učne snovi  
  • avdioposnetke daljših besedil, skrajšana besedila in dodatna orodja za lažje učenje: možnost zamenjave vseh črk v velike, možnost spremembe pisave (tudi za otroke z disleksijo), možnost menjave barvne podlage  
  • prilagojene vsebine za učence in učenke vizualnega, slušnega in kinestetičnega učnega tipa
  • možnost uporabe na več različnih napravah, tudi brez stalne internetne povezave
  • dodatna orodja za lažje učenje: možnost povečave slikovnega in video materiala na celozaslonski načine, možnost povečave prikaza, povečave črk, zamenjave vseh črk v velike, možnost spremembe pisave (tudi za otroke z disleksijo), možnost menjave barvne podlage

Učenčeva licenca velja 365 dni od dneva aktivacije in omogoča neomejen dostop ob dnevih brez pouka, ostale dni pa je dostop mogoč od 14. ure do 8. ure zjutraj naslednjega dne.

Spoznajte IzziRokus
Spoznajte prednosti

Ne učimo se vsi enako! Nekateri učenci se laže učijo vizualno, drugi slušno, spet drugi pa sodijo v kinestetični učni tip. IzziRokus ponuja vsebine, ki so prilagojene različnim učnim tipom, kar pomeni hitrejši napredek in učinkovitejše usvajanje snovi.