Več kot zvezek

 

Zvezek šolarja spremlja pri vsakodnevnih šolskih opravilih. Zato naj bo zvezek ob kakovosti, ki je osnovno merilo za uporabnost, šolarju tudi všečen.

 

Zvezki Ajda izpolnjujejo vsa merila najvišje kakovosti, so prijazni okolju in v sodelovanju s partnerji zagotavljajo šolarjem všečne platnice.

 

Motive platnic zvezkov Ajda krasijo slovenske zgodbe. Vsebine, fotografije in ilustracije so plod slovenskih avtorjev in partnerjev. Ob motivu vključujejo tudi sporočila avtorjev in partnerjev, ki bodo šolarju v pomoč pri premagovanju vsakodnevnih izzivov.

 

Zvezek Ajda je prava izbira vsakega šolarja, saj z nakupom izbranih linij del sredstev namenite tistim, ki krasijo izbrano platnico.

 

Kakovost

 • Kakovostni, 90 g papir.
 • Dovolj premazni listi ne prepuščajo črnila na drugo stran in so hkrati dovolj vpojni, da se črnilo ne razmaže.
 • Zaobljeni robovi preprečujejo vihanje robov.
 • 300 g plastificirana platnica.
 • 3 x speta platnica v hrbtišču.
 • Izdelani v Avstriji.

 

Okolju prijazni zvezek

 • FSC certifikat potrjuje, da je v zvezkih uporabljen papir predelan skladno s trajnostnim in odgovornim gospodarjenjem z gozdovi.
 • EU ecolabel

 

3 velike slovenske zgodbe

Moj planet je linija ustvarjena v sodelovanju z Živalskim vrtom Ljubljana, namenjena ljubiteljem živali in okolja. Del sredstev zbranih od nakupa namenjate projektom Živalskega vrta Ljubljana.

 

Gasilec sem je linija ustvarjena v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije, namenjena ljubiteljem in podpornikom gasilstva ter gasilcem. Del sredstev zbranih od nakupa namenjate Gasilski zvezi Slovenije.

 

Moj šport je linija ustvarjena z Olimpijskim komitejem Slovenije, namenjena športnikom in ljubiteljem športa. Del sredstev zbranih od nakupa namenjate obnovi šolskih igrišč in telovadnic.

 

Zgodba v kompletu

 • Zvezki
 • Mape z elastiko
 • Mape štiri rinčne
 • Beležke
 • Nalepke za zvezke
 • Dnevniki