Izpopolni svoje znanje

Izboljšaj učni uspeh
Uči se lažje in hitreje
Pripravi se na preizkuse
Utrdi naučeno
Nauči se brez inštrukcij
Pridobi nova znanja

Sproti utrjuj naučeno

Nazorne
RAZLAGE
slovničnih pravil
z napotki za
hitro učenje.
Številne
različno zahtevne
NALOGE z rešitvami
omogočajo učinkovito
utrjevanje.
ZGLEDI
pregledno prikažejo postopke reševanja
nalog pri naravoslovnih predmetih.
Točkovan
PREIZKUS
na koncu vsakega
poglavja pokaže
doseženi
napredek.

 

Vadnice Znam za več in iZnam za več z dostopom do interaktivne različice 

 

Od 4. do 9. razreda 

  • jasne razlage in nazorni zgledi 
  • vaje z dodanimi rešitvami za učinkovito utrjevanje
  • točkovani preizkusi na koncu poglavij, ki pokažejo doseženi napredek 
  • interaktivna oblika s takojšnjo povratno informacijo o pravilnosti rešitve 
  • primerno za samostojno učenje doma in tudi v šoli 

NAROČILO VADNIC  

 

 

 

Vadnice Znam več in Znam za več tudi za prvo in drugo triletje!

 

 

Vadnice Lili in Bine

V družbi simpatične čebelice Lili in trota Bineta učenci v vadnicah spoznavajo različne strategije reševanja zanimivih zahtevnejših nalog in problemov ter razvijajo sposobnost logičnega mišljenja. Naloge so premišljeno izbrane in povezujejo področja matematike, slovenščinein spoznavanja okolja. Z vadnicami Znam več, Lili in Bine 1–3 lahko vsak učenec nadgradi in utrdi svoje znanje ter se s pomočjo mentorja na šoli pripravi na medpredmetno šolsko tekmovanje Znam več z Lili in Binetom.

 

NAROČILO VADNIC