Gradivo za pomoč pri učenju

 

Izpopolni svoje znanje

Izboljšaj učni uspeh
Uči se lažje in hitreje
Pripravi se na preizkuse
Utrdi naučeno
Nauči se brez inštrukcij
Pridobi nova znanja

Sproti utrjuj naučeno

Nazorne
RAZLAGE
slovničnih pravil
z napotki za
hitro učenje.
Številne
različno zahtevne
NALOGE z rešitvami
omogočajo učinkovito
utrjevanje.
ZGLEDI
pregledno prikažejo postopke reševanja
nalog pri naravoslovnih predmetih.
Točkovan
PREIZKUS
na koncu vsakega
poglavja pokaže
doseženi
napredek.

 

 

Vadnice Lili in Bine

 

V družbi simpatične čebelice Lili in trota Bineta učenci v vadnicah spoznavajo različne strategije reševanja zanimivih zahtevnejših nalog in problemov ter razvijajo sposobnost logičnega mišljenja. Naloge so premišljeno izbrane in povezujejo področja matematike, slovenščine in spoznavanja okolja. Z vadnicami Znam več, Lili in Bine 1–3 lahko vsak učenec nadgradi in utrdi svoje znanje ter se s pomočjo mentorja na šoli pripravi na medpredmetno šolsko tekmovanje Znam več z Lili in Binetom.

Vadnice Računam z Lili in Binetom 1–3 

V zbirki dodatnih matematičnih nalog in vaj Računam z Lili in Binetom 1–3 bosta čebelja junaka Lili in Bine učencem pomagala utrditi in poglobiti matematično znanje v prvem triletju. Premišljeno izbrane naloge so sestavljene tako, da učenec med delom (v šoli ali doma) spozna različne strategije reševanja matematičnih problemov in lahko sam oceni svoj napredek. Z vadnicami Računam z Lili in Binetom 1–3 bo tudi matematična snov, ki učencem povzroča največ težav, postala razumljiva in zanimiva. Z njimi se učenci pripravijo na matematično šolsko tekmovanje Znam več z Lili in Binetom.

 

 Naročilo vadnic 

 

 

Zakaj vadnice iZnam za več:

  • nazorna razlaga snovi z namigi za lažje pomnjenje in vaje z rešitvami,
  • točkovani preizkusi na koncu poglavij, ki pokažejo doseženi napredek, 
  • interaktivna oblika, ki poda takojšnjo povratno informacijo o pravilnosti rešitve,
  • zaupa nam že več kot 400.000 uporabnikov vadnic,
  • ugodna cena (pol manj kot ura inštrukcij).

 

NOVO! interaktivne vadnice

Nove vadnice Znam za več vsebujejo tudi brezplačen dostop do interaktivnih vsebin. Interaktivna vadnica pomembno nadgrajuje tiskano različico. Omogoča takojšnjo povratno informacijo o pravilnosti rešitev, kar pomaga razumeti učno snov ter olajša ponavljanje in utrjevanje pridobljenega znanja.

 

Z vadnicami ZNAM ZA VEČ tudi do boljših rezultatov na NPZ! 

Vadnice Znam za več – Slovenščina 6+, Angleščina 6+ in Matematika 6+ so namenjene pripravi na nacionalno preverjanje znanja. Učenci z njimi preverijo svoje znanje ter spoznajo sistem preverjanja in ocenjevanja na NPZ v 6. razredu. 

 

 

 Naročilo vadnic