PRIHRANITE ČAS!

Natančno preberite posamezne primere za koriščenje BON21 na nazornem primeru družine Ficko.

 

Upoštevajte navodila in pravilno izpolnite obrazce, s tem bo vaše naročilo najhitreje in najbolj učinkovito obdelano!

Smo družina Ficko - mama Ana, oče Janez, hčerka Lara in sin Miha. Pri Kopija-nova smo naročili paket delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za oba šolarja. 

Skupni znesek za hčerko Laro je 132,50 €, od tega je skupni znesek delovnih zvezkov in učbenikov 70 €, za katerega lahko koristite BON21.

Skupni znesek za sina Miho je 187,20 €, od tega je skupni znesek delovnih zvezkov in učbenikov 110 €, za katerega lahko koristite BON21

Odločili smo se, da BON 21 koristimo za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin. Na mail bon21@kopija-nova, smo tako poslali vso dokumentacijo - fotokopije osebnih dokumentov in izpolnjene izjave za unovčitev bonov za vsakega otroka posebej. 

 


PRIMER 1: Za naročilo koristim svoj (kot starš) in otrokov bon. 

 

Za hčerko Laro bomo koristili njen bon v vrednosti 50 € in bon od mame Ane za preostali znesek, torej 20 €

Za sina Miho bomo koristili bon od očeta Janeza v vrednosti 100 € in bon od mame Ane za 10 €

V tem primeru moram poslati fotokopijo identifikacijskega dokumenta (osebna izkaznica - obe strani ali potni list) za: 
- hčerko Laro 
- mamo Ano
- očeta Janeza


PRIMER 2:Vsak otrok koristi svoj bon.

 

Za hčerko Laro bomo koristili samo bon od Lare v vrednosti 50 €

Za sina Miho bomo koristili samo bon od Miha v vrednosti 50 €

V tem primeru moram poslati fotokopijo identifikacijskega dokumenta (osebna izkaznica - obe strani ali potni list) za: 
- hčerko Laro
- sina Miho
- mamo Ano


PRIMER 3: Mama koristi bon za enega otroka, oče koristi bon za drugega otroka. 

 

Za hčerko Laro bomo koristili samo bon od mame Ane v vrednosti 70 €

Za sina Miho bomo koristili samo bon od očeta Janeza v vrednosti 100 €

V tem primeru moram poslati fotokopijo identifikacijskega dokumenta (osebna izkaznica - obe strani ali potni list) za: 
- mamo Ano
- očeta Janeza 


PRIMER 4: Mama in oče koristita svoj bon pri obeh otrocih. 

 

Za hčerko Laro bomo koristili bon od mame Ane v vrednosti 50 € in bon od očeta Janeza v vrednosti 20 €

Za sina Miho bomo koristili bon od mame Ane v vrednosti 50 € in bon od očeta Janeza v vrednosti 50 €

V tem primeru moram poslati fotokopijo identifikacijskega dokumenta (osebna izkaznica - obe strani ali potni list) za: 
- mamo Ano
- očeta Janeza 


PRIMER 5: En otrok koristi prenešen bon od babice, drug otrok pa koristi svoj bon in bon od starša. 

 

Za hčerko Laro bomo koristili njen bon v vrednosti 30 € in bon od mame Ane v vrednosti 40 €

Za sina Miho bomo koristili bon od babice Francke v vrednosti 100 € 

V tem primeru moram poslati fotokopijo identifikacijskega dokumenta (osebna izkaznica - obe strani ali potni list) za: 
- hčerko Laro
- mamo Ano
- babico Francko
- sina Miho


PRIMER 6 - prenos bona na vnuka/vnukinjo: Mama koristi bon za hčero. Sin Miha pa koristi prenešen bon od babice in svoj bon. 

 

Za hčerko Laro bomo koristili bon od mame Ane v vrednosti 70 €

Za sina Miho bomo koristili bon od babice Francke v vrednosti 100 € in bon od Miha v vrednosti 10 €

V tem primeru moram poslati fotokopijo identifikacijskega dokumenta (osebna izkaznica - obe strani ali potni list) za: 
- mamo Ano
- babico Francko
- sina Miho

V zakonu je določena  prenosljivost bona med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Ne prenaša se med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji itd. Bon je prenosljiv na upravičenca na podlagi te izjave. Prenosnik lahko prenese le celoten bon na upravičenega pridobitelja, ki pa mora izpolnjevati tudi pogoj stalnega prebivališča v RS na dan 13. marec 2020 (za prenos TB) oz. 30. junij 2021 (za prenos BON21). Pridobitelj bona ne sme prenesti naprej; bon se lahko prenese le enkrat.


PRIMER 7 - prenos bona na hčerko/sina

Babica prenese bon na svojo hčerko Ano. Mama Ana pa ga koristi za hčerko Laro. Oče svoj bon koristi za sina Miho. 

Za hčerko Laro bomo koristili bon od babice Francke v vrednosti 70 €

Za sina Miho bomo koristili bon od očeta Janeza v vrednosti 100 €

V tem primeru moram poslati fotokopijo identifikacijskega dokumenta (osebna izkaznica - obe strani ali potni list) za: 
- mamo Ano
- babico Francko
- očeta Janeza 

V zakonu je določena  prenosljivost bona med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Ne prenaša se med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji itd. Bon je prenosljiv na upravičenca na podlagi te izjave. Prenosnik lahko prenese le celoten bon na upravičenega pridobitelja, ki pa mora izpolnjevati tudi pogoj stalnega prebivališča v RS na dan 13. marec 2020 (za prenos TB) oz. 30. junij 2021 (za prenos BON21). Pridobitelj bona ne sme prenesti naprej; bon se lahko prenese le enkrat.