Starši imamo svoje otroke najrajši in jih želimo obvarovati pred vsem hudim. Pri tem se pogosto sprašujemo, kako poskrbeti, da se njihova razigranost, radovednost in smeh pri igri  ne bodo končali z jokom in poškodbo. Kljub številnim ukrepom, s katerimi poskušamo otrokom zagotoviti čimbolj varno igro, se padcem in poškodbam vedno žal ne moremo izogniti. Manjše praske in odrgnine bomo hitro sanirali in jih pozabili, v primeru kakšne hujše poškodbe, pa se za zelo odgovorno odločitev izkaže nezgodno zavarovanje za otroke in mladino. Takrat se soočimo z dodatnimi stroški zdravljenja, odsotnostjo staršev z dela in drugimi finančnimi posledicami.

 

Kaj torej pridobite s sklenitvijo nezgodnega zavarovanja?

Z nezgodnim zavarovanjem otrok ublažimo finančne posledice, ki jih utrpijo starši zaradi posledice nezgode otroka. Kaj to pomeni? Poglejmo informativni primer*:

Nejc je padel med vožnjo s kolesom in se ujel na desno roko, pri čemer se je udaril tudi v glavo (kljub čeladi). Ob tem si je zlomil zapestje in spodnjo čeljust. Zaradi udarca v glavo je ostal v bolnišnici na opazovanju, roko pa so mu imobilizirali z mavcem, ki ga je nosil tri tedne. Izplačilo zavarovalnine je bilo izvedeno iz naslova kritja dnevnega nadomestila za bolnišnično zdravljenje, zloma kosti in trajne invalidnosti zaradi nezgode - skupno v znesku 1.600,00 EUR.**

 

 

Na kaj morate biti pozorni pri izbiri nezgodnega zavarovanja?

V množici ponudb se boste srečali z različnimi kombinacijami kritij, višino zavarovalnih vsot, popusti in premijami. Predlagamo vam, da se pri odločanju za ustrezno kombinacijo osredotočite na višino izplačila zavarovalne vsote za primer invalidnosti in ne zgolj na dnevno nadomestilo in nadomestilo za bolnišnično zdravljenje. Stroški, povezani z invalidnostjo otroka, bi namreč predstavljali največje breme za družinski proračun. Ob težji invalidnosti otroka je morda treba preurediti dom, hkrati pa starše lahko doletijo visoki stroški negovanja, specialističnega zdravljenja in medicinske opreme. Izključena ni niti možnost, da bi moral eden od staršev pustiti službo. Čeprav je težko vnaprej predvideti stroške takšnega tragičnega primera, se je smiselno odločiti za čim višjo zavarovalno vsoto, ki bi družini oziroma otroku še naprej omogočala normalno življenje.

 

Bodite odgovorni in še pred pričetkom šolskega leta izberite ustrezno nezgodno zavarovanje za svojega otroka.

 

Če pri izbiri ustreznega nezgodnega zavarovanja za otroke potrebujete brezplačen posvet s svetovalcem, se lahko obrnete na našega pogodbenega partnerja Vzajemno zdravstveno zavarovalnico na telefonsko številko 080 20 60 ali elektronski naslov: info@vzajemna.si.

 

 

* Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica

** Izplačilo izhaja iz nezgodnega zavarovanja Ajda pri Vzajemni, zdravstveni zavarovalnici, z naslednjimi kritji in zavarovalnimi vsotami: trajna invalidnost 25.000 EUR, izplačilo v primeru 100 % trajne invalidnosti 50.000 EUR, težje bolezni 1.500 EUR, zlom kosti, opekline in izpahi do 500 EUR, dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje (na noč) 10 EUR. Premija za otroka v 3. razredu osnovne šole znaša 10,95 EUR.

 

NE SPREGLEJTE! 

EKSKLUZIVNI PAKET NEZGODNEGA ZAVAROVANJA ZA KUPCE KOPIJA-NOVA

V sodelovanju s poslovnim partnerjem Vzajemna smo za vse, ki boste šolske potrebščine za šolsko leto 2021/2022 kupili pri Kopiji Novi, pripravili možnost sklenitve ekskluzivnega paketa nezgodnega zavarovanja za vašega otroka po ugodni ceni.

 

 

 

Ugodno zavarujte svojega otroka 
NEZGODNO ZAVAROVANJE  AJDA

Premije in zavraovalne vsote so v EUR. Zavarovalne transakcije so v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, oproščene plačila davka na dodano vrednost. Premije vključujejo 8,5% davek od prometa zavarovalnih poslov. Če je zavarovanec zaradi nezgode v času jamstva postal delni trajni invalid, izplačamo odstotek zavarovalne vsote za trajno invalidnost, ki ustreza odstotku delne trajne invalidnostiv skladu s SP-ZOT-14. V primeru zloma kosti oziroma v primeru opeklin, nastale v času jamstva, izplačamo enkratno nadomestilo po istem zavarovalnem primeru največ v višini 500 € oziroma skladno s SP-ZOT-14. V primeru izpaha izplačamo enkratno nadomestilo po istem zavarovalnem primeru največ v višini 200 € oziroma skladno s SP-ZOT-14. Drugi pogoji izplačil za posamična kritja po tej ponudbi so navedeni v SP-ZOT-14. Višina izplačila je odvisna od vrtse poškodbe oziroma obsega poškodbe in/ali odstotka trajne invalidnosti, določeno v tabeli zlomov kosti, izpahov in opeklin ter v Tabeli za določitev odstotka trajne invalidnosti zaradi nezgode. Tabeli sta sestavni del SP-ZOT-14 oziroma zavarovalne pogodbe. Splošni pogoji za nezgodno zavarovanej otrok in mladine SP-ZOT-14 in Dokument s podrobnejšimi informacijami o zavarovalnem produktu so dostopni na spletni straniwww.vzajemna.si in v vseh poslovalnicah Vzajemne.