Kako izbrati najbolj primerno nezgodno zavarovanje za svojega otroka?

So tudi vas zavarovalnice pričele nagovarjati s ponudbo nezgodnega zavarovanja za vašega otroka za novo šolsko leto? Skoraj vse vam ponujajo ugodne pakete, enostavno sklenitev, nizke cene, posebne ugodnosti … Na prvi pogled se morda zdi, da med ponudbami ni posebnih razlik, vendar pozor - ne odločite se za prvo ponudbo, ki vam pride pod roke, ampak izberite takšno, ki vam bo ustrezala tako po kritjih kot tudi po ceni. Da boste lažje izbrali najbolj primerno nezgodno zavarovanje za svojega otroka, smo pripravili nekaj nasvetov o tem, na kaj morate biti pri izbiri še posebej pozorni.

 

1. S sklenitvijo zavarovanja ne preprečimo nezgod, ampak omilimo njihove finančne posledice.

Tako starši kot tudi vzgojitelji in učitelji si prizadevajo, da bi naše otroke, tako najmlajše kot tiste starejše, obvarovali pred nezgodami. Žal to vedno ni mogoče. Nezgode so pri otroški radovednosti in razigranosti pogoste in ne bomo jih preprečili s sklenitvijo še tako dobrega zavarovanja. Z nezgodnim zavarovanjem otrok torej ublažimo finančne posledice, ki jih utrpijo starši zaradi posledice nezgode otroka. Kaj to pomeni?

 

Poglejmo informativni primer*:

Nejc je padel med vožnjo s kolesom in se ujel na desno roko, pri čemer se je udaril tudi v glavo (kljub čeladi). Ob tem si je zlomil zapestje in spodnjo čeljust. Zaradi udarca v glavo je ostal v bolnišnici na opazovanju, roko pa so mu imobilizirali z mavcem, ki ga je nosil tri tedne. Izplačilo zavarovalnine je bilo izvedeno iz naslova kritja dnevnega nadomestila za bolnišnično zdravljenje, zloma kosti in trajne invalidnosti zaradi nezgode - skupno v znesku 1.600,00 EUR.**

 

2. Zavarovanje ne sklepajte zgolj zaradi izplačila dnevnih in bolnišničnih nadomestil.

V množici ponudb se boste srečali z različnimi kombinacijami kritij, višino zavarovalnih vsot, popusti in premijami. Predlagamo vam, da se pri odločanju za ustrezno kombinacijo osredotočite na višino izplačila zavarovalne vsote za primer invalidnosti in ne zgolj na dnevno nadomestilo in nadomestilo za bolnišnično zdravljenje, saj je višina le-teh ponavadi zelo nizka in vam ne prinaša posebnih koristi. Stroški, povezani z invalidnostjo otroka, bi namreč predstavljali največje breme za družinski proračun. Ob težji invalidnosti otroka je morda treba preurediti dom, hkrati pa starše lahko doletijo visoki stroški negovanja, specialističnega zdravljenja in medicinske opreme. Izključena ni niti možnost, da bi moral eden od staršev pustiti službo. Čeprav je težko vnaprej predvideti stroške takšnega tragičnega primera, se je smiselno odločiti za čim višjo zavarovalno vsoto, ki bi družini oziroma otroku še naprej omogočala normalno življenje.

 

 

* Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica

** Izplačilo izhaja iz nezgodnega zavarovanja Ajda pri Vzajemni, zdravstveni zavarovalnici, z naslednjimi kritji in zavarovalnimi vsotami: trajna invalidnost 25.000 EUR, izplačilo v primeru 100 % trajne invalidnosti 50.000 EUR, težje bolezni 1.500 EUR, zlom kosti, opekline in izpahi do 500 EUR, dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje (na noč) 10 EUR. Premija za otroka v 3. razredu osnovne šole znaša 10,95 EUR.

 

3. Visoka premija ni garancija za kvaliteto, tako kot nizka ne pomeni nujno, da je zavarovanje slabo.

Razumljivo je, da boste pri izbiri ponudbe pozorni na višino premije, vendar ni nujno, da je ponudba, ki vam prinaša najnižjo premijo tudi dejansko najugodnejša in najbolj primerna za vas. Dejstvo je, da lahko ponudba z nizko premijo nudi zelo skromen obseg kritij zavarovanja. Lahko pa je posledica nizke premije tudi kakšen poseben popust, za katerega se je odločila zavarovalnica z namenom pospeševanja prodaje svojih paketov. Visoke premije so velikokrat tudi posledica zvišanja kritij iz naslova dnevnih in bolnišničnih nadomestil. Kot omenjeno zgoraj, vam ta kritja ne prinašajo posebnih koristi, se pa večina staršev zaradi nepoznavanja produkta za sklenitev največkrat odloči na podlagi teh kritij.

 

4.Natančno preberite ponudbo in splošne pogoje.

Ob začetku šolskega leta boste s strani zavarovalnic prejeli številne ponudbe za sklenitev nezgodnega zavarovanja. Zavarovanja se med seboj razlikujejo tako po vsebini kot tudi zavarovalni vsoti. Preden se odločite za zavarovanje, si dobro preberite ponudbe, splošne pogoje, dodatne ugodnosti in se posvetujete s svetovalcem. Brezplačni posvet s svetovalcem lahko naročite pri našem pogodbenem partnerju Vzajemni zdravstveni zavarovalnici na telefonski številki 080 20 60 ali elektronskem naslovu: info@vzajemna.si.

 

5. Zavarovanje sklenite pravočasno.

Najbolj primeren trenutek za sklenitev nezgodnega zavarovanja za otroke je ob pričetku novega šolskega leta. Takrat večina zavarovalnic na trg lansira nove produkte nezgodnih zavarovanj in posebne akcije, ki jih je vredno izkoristiti.