Učbeniki in delovni zvezki

Šolske potrebščine

Gradiva za pomoč pri učenju

S strani vaše šole smo prejeli sezname delovnih zvezkov in potrebščin za prihodnje šolsko leto.


Seznami so popolnoma usklajeni z učitelji na vaši šoli in skrbnico učbeniškega sklada.

Potrjeni so bili na seji sveta staršev dne 12.5.2020.


Glede na izredno situacijo vam v letošnjem letu ne moremo pripraviti kataloga in seznama v pisni obliki, tako kot ste bili vajeni prejšnja leta. Prepričani smo, da vam bo nov način naročanja v elektronski obliki še bolj všeč in za vas še bolj enostaven.

 

Za pomoč pri naročanju smo vam na voljo na tel. št. 02/ 2345 100 ali na e-pošto: info@kopija-nova.si

 

Prelisajte interaktivni spletni katalog