Učbeniki in delovni zvezki

Šolske potrebščine

Gradiva za pomoč pri učenju

Iz vaše šole smo prejeli sezname delovnih zvezkov in potrebščin za prihodnje šolsko leto.


Seznami so popolnoma usklajeni z učitelji na vaši šoli in skrbnico učbeniškega sklada.

Potrjeni so bili na seji sveta staršev.


Glede na izredno situacijo vam v tem letu ne moremo pripraviti kataloga in seznama v pisni obliki, kot ste bili vajeni prejšnja leta. Prepričani smo, da vam bo nov način naročanja v elektronski obliki še bolj všeč in bo za vas še bolj preprost.

Prelisajte interaktivni spletni katalog