Učbeniki in delovni zvezki

Šolske potrebščine

Ponujamo vam sezname učbenikov  za vašo šolo preko spleta. 


Ti so popolnoma usklajeni s profesorji na vaši šoli in skrbnico učbeniškega sklada.

Potrjeni so bili na seji sveta staršev.


Glede na izredno situacijo vam v letošnjem letu ne moremo pripraviti kataloga in seznama v pisni obliki, tako kot ste bili vajeni prejšnja leta. Prepričani smo, da vam bo nov način naročanja v elektronski obliki še bolj všeč in za vas še bolj enostaven.

Prelisajte interaktivni spletni katalog