Učbeniki in delovni zvezki

Šolske potrebščine

S strani vaše šole smo prejeli seznam delovnih zvezkov in potrebščin za prihodnje šolsko leto.


Potrjeni so bili na seji sveta staršev. 25.05.2020


Glede na izredno situacijo vam v letošnjem letu ne moremo pripraviti kataloga in seznama v pisni obliki, tako kot ste bili vajeni prejšnja leta. Prepričani smo, da vam bo nov način naročanja v elektronski obliki še bolj všeč in za vas še bolj enostaven.

Prelisajte interaktivni spletni katalog