Zvezki z barvnim papirjem za otroke s težavami pri branju ali disleksijo

 

Že dolgo je znana korist uporabe barvnih folij, obarvanih očalnih stekelc in barvnih listov kot pomoč pri branju za dislektične osebe, prve znanstvene študije pa so se pojavile okoli leta 1990 (1,2,3). Razlogi za to, kakšen naj bi bil mehanizem vpliva na procesiranje slike so še danes kontroverzno diskutirani. Po novejših interpretacijah, naj bi sprememba spektra barv vplivala na stabilizacijo slike v vidnih centrih in omogočila skladnejše sodelovanje dinamičnega in statičnega aspekta vida pri branju. Nekateri modeli so izpostavili bolj generalizirano spektralno preobčutljivost nekaterih oseb, tako je nastal npr. termin Sindrom skotopične senzitivnosti ali »Meares-Irlen Syndrome« oz. »Irlen Syndrome« (4), ki ga sicer ne gre enačiti z disleksijo. Za ta namen obstajajo posebna testiranja in posebne rešitve.

 

Testiranja primernosti barvnih filtrov (katerekoli vrste) so po svetu sprva izvajali posamezni učitelji, psihologi, pa tudi optometristi in oftalmologi. Večinoma so se barvne folije uporabljale doma in v šoli, ob uvajanju barvnih stekel za očala, pa tudi kot celodnevni pripomoček za vid. V Sloveniji se danes s pomočjo pri branju ukvarjajo predvsem psihologi, specialni pedagogi, defektologi, ter nekaj optometristov in oftalmologov. Poudariti je potrebno, da so razlogi za slabše branje neredko v deficitih vida, ki jih zgolj preverjanje vidne ostrine ne razkrije. Med njih štejemo nižje astigmatizme, anisometropije (razlike v dioptriji med očesoma), latentno daljnovidnost in heteroforije (latentno – prikrito škiljenje). V novejšem času je med mladimi vse pogostejša tudi motnja akomodacije (prilagajanja goriščne razdalje očesa). Zato naj že na tem mestu opozorimo, da je potrebno vsakemu otroku, ki ima težave pri branju, preveriti tudi vidno funkcijo.

 

V zadnjem času so v prodaji barvna bralna ravnila in folije, ki jih lahko starši z otroci sami preizkusijo, v prodaji pa so prav tako zvezki z barvnimi listi. Tudi pri slednjih se večinoma otrok sam odloči za barvo na osnovi osebne preference, ki pa ne predstavlja nujno tudi najbolj učinkovite izbire v smislu boljšega branja.

 

Vsled temu je pričujoč projekt zasnovan tako, da omogoča objektivizacijo primernosti posamezne barve za otroka, hkrati pa ne obljublja preveč – v povezavi z načinom izbire primerne barve trdimo le, da smo izbrali najbolj učinkovito, ali pa, da nobena od ponujenih ne omogoča boljšega branja. V nobenem primeru ne postavljamo diagnoze katerekoli vrte motnje branja, niti je z uporabo barvnih listov ne odpravljamo.

 

1 Wilkins, A. (2003). Reading through colour. West Sussex, U.K: John Wiley and Sons, Inc.

2 Wilkins AJ, Jeanes RJ, Pumfrey PD, Lakier M. Rate of Reading Test ®: Its reliability, and its validity in the assessment of the effects of coloured overlays. Opthalmic and Physiological Optics. 1996;16(6):491–497. doi: 10.1016/0275-5408(96)00028-2.

3 Evans BJW, Patel R, Wilkins AJ, Lightstone A, Eperjesi F, Speedwell L, et al. A review of the management of 323 consecutive patients seen in a specific learning difficulties clinic. Ophthalmic and Physiological Optics. 1999;19:454–466. doi: 10.1046/j.1475-1313.1999.00465.x.

4 Irlen H. Reading by the Colors: Overcoming Dyslexia and Other Reading Disabilities Through the Irlen Method. New York, NY: Avery Publishing Group; 1991.

 

Naročite test za izbiro barvnega papirja, ki najbolje ustreza vašemu otroku.

 

Zvezki za dislektike Ajda, Pastel

 

Barvni zvezki že v osnovi nudijo nekatere ključne prednosti pred uporabo folij: manj je bleščanja, saj papir odbija svetlobo difuzno in ni potrebno paziti na položaj luči oz. usmerjenost izvora svetlobe. Hkrati barvni papir omogoča tako branje kot pisanje – to pomeni, da učenci tekste zapišejo in kasneje preberejo na povsem isti podlagi. Zvezki so zasnovani v štirih osnovnih barvah, v relativno nežnih barvnih tonih.

 

 

Način izbire ustrezne barve Zvezka za dislektike Ajda, Pastel

 

Izbira barve pri ponujenih štirih možnostih (oziroma, če upoštevamo bel papir, petih možnostih) je preprosta. Starš predstavi otroku test posamičnih naključnih kratkih besed, urejenih po principu Wilkins – Schroth (W – S) testa. Ta je natisnjen na beli podlagi in na vseh štirih barvnih podlagah. Pri vsaki gre za povsem enako postavitev teksta. Besede so zaradi lažjega štetja natisnjene po 10 v vsaki vrsti. Naloga otroka je, da bere glasno, 60 sekund nepretrgoma. Če sam opazi, da se je pri kakšni besedi zmotil, naj jo ponovi. Če tega ne opazi, naj ga spremljevalna oseba ne opozarja. Barvni listi naj bodo naključno pomešani. Test naj opravlja v mirnem prostoru, brez zunanjih motilcev. Število napak, ki jih je otrok naredil med branjem, a jih ni popravil, naj si spremljevalec zapiše in jih na koncu odšteje od rezultata. Pomembno je, da otrok bere sproščeno in da se zaveda, da ne gre za tekmovanje. Prav tako se mora zavedati, da ne bo dobil nikakršne ocene.

 

Pri testu ni pomembno število prebranih besed v absolutnem smislu, temveč razlike med branjem na posameznih barvnih podlagah. Tako je na primer okvirna vrednost prebranih besed v tekočem besedilu za tretji razred osnovne šole 70 besed na minuto, pri nepovezanih besedah, kot v pričujočem testu, pa je lahko tudi za polovico nižja. Za ilustracijo: pri odraslih, ki nimajo težav in berejo tekoče, je običajna hitrost 250 do 300 besed na minuto. Pri otrocih z disleksijo je mogoče, da bodo v minuti prebrali tudi zgolj 20 besed ali manj. Kriterij za to, da je neka podlaga boljša od druge, je večje število prebranih besed. Glede na statistike je potrebno upoštevati, da štejejo razlike, ki so večje od približno 10 %.

 

Princip branja z barvnega papirja pa je bil v Sloveniji že preizkušan s strani stroke (5), pri čemer je bila ugotovljena jasna razlika v preferenci določene barve, statistike o učinkovitosti branja pa še niso na voljo.

 

5 Test branja, mag. Katarina Kesič, prof. def. (predavanje na mednarodni konferenci SUT, objavljeno v zborniku prispevkov Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - spodbujanje, podpiranje in učinkovita pomoč, Bravo sept. 2006)

Pri načinu, kot ga predstavljamo tu, gre za oceno primernosti barvne podlage. Postopek je primeren za laike in služi zgolj kot priporočilo pri izbiri barve listov v zvezku podjetja Kopija Nova.

Naročite test za izbiro barvnega papirja, ki najbolje ustreza vašemu otroku.

 

Prosimo vpišite svoje podatke, spodaj in v najkrajšem možnem času, ga boste prejeli na vpisan naslov.

Prosimo vpišite svoje podatke, spodaj in v najkrajšem možnem času, ga boste prejeli na vpisan naslov.