kn-www-2019-vzajemna-1260x300.jpg
kn-www-2019-vzajemna-1260x300.jpg

Ugodno zavarujte svojega otroka - NEZGODNO ZAVAROVANJE AJDA

Stran 1696
Preusmeritev:
Prikaži naslov
Uredi naslov
Uredi podnaslov
Uredi glavno besedilo
Pogled: 
Dodaj odsek
Prikaži stran
Izključi iz seznama nadrejenih
Izbriši stran
nezgodno-zavarovanje-ajda.jpg
kn-www-2019-vzajemna-1260x300.jpg
Dodaj slike

Ugodno zavarujte svojega otroka: NEZGODNO ZAVAROVANJE AJDA

Prehod v osnovno šolo predstavlja velik korak v razvoju naših otrok. Novo okolje prinaša veliko radosti, življenjskih izkušenj in znanja. Žal pa tudi več tveganj za nesrečo. Vendar je dobra novica, da so raziskovalci prišli do ugotovitev, da bi z doslednim izvajanjem preventivnih ukrepov lahko preprečili do 90 %** poškodb.

 

V Vzajemni ugotavljamo, da se kar 57 %* nesreč otrok zgodi med izvajanjem športnih aktivnosti, kot so drsanje, rolkanje, nogomet, košarka, tobogan, rolanje, hokej, odbojka, trampolin. Otroci pri tem največkrat utrpijo zvine, zlome ali udarce prsta (kar 28 %*), zapestja, oziroma podlakti (23 %*). Sledijo zlomi in zvini gležnjev ter stopalnic (10 %*). Zdravniki tako letno obravnavajo več kot 16.000** otrok s poškodbami zaradi padcev.

 

Poškodbe se največkrat zgodijo v sklopu šolskih aktivnosti med športno vzgojo, v času obšolskih dejavnosti, športnih dni, pred pričetkom šole, med odmori, na igralih v območju šole, med izvajanjem prakse in celo med čakanjem na avtobus.

Dobra stran vseh teh podatkov je, da staršem omogočajo preprečevanje poškodb. Kakor ugotavljajo raziskovalci, bi lahko preprečili celo do 90 %** primerov nesreč. Zato je še posebej pomembno naše ozaveščanje otrok o nevarnostih, ki prežijo nanje, in dosledna uporaba zaščitne opreme pri dejavnostih, ki to zahtevajo.

Seveda vseh poškodb ne moremo preprečiti, zato smo za vas pripravili posebno ponudbo nezgodnega zavarovanja za vašega otroka. Z njim ublažite finančne posledice, ki jih utrpite zaradi morebitnih dodatnih stroškov zdravljenja, odsotnosti iz dela in še česa.

Poglejmo informativni primer*:

 

Nejc je padel med vožnjo s kolesom in se ujel na desno roko, pri čemer se je udaril tudi v glavo (kljub čeladi). Ob tem si je zlomil zapestje in spodnjo čeljust. Zaradi udarca v glavo je ostal v bolnišnici na opazovanju, roko pa so mu imobilizirali z mavcem, ki ga je nosil tri tedne. Izplačilo zavarovalnine je bilo izvedeno iz naslova kritja dnevnega nadomestila za bolnišnično zdravljenje, zloma kosti in trajne invalidnosti zaradi nezgode - skupno v znesku 1.600,00 EUR.***  

 

Kako izbrati nezgodno zavarovanje za otroka v množici ponudb?

Med različnimi kombinacijami kritij, višin zavarovalnih vsot, popustov in premij se osredotočite na višino izplačila zavarovalne vsote za primer invalidnosti in ne zgolj za dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje. Stroški povezani z invalidnostjo predstavljajo veliko obremenitev za družinski proračun. Velikokrat pomeni invalidnost prilagajanje potrebam in preurejanje doma ali celo opustitev službe zaradi potrebe po negi. Čeprav je nemogoče v naprej predvideti tovrstne stroške, se je priporočljivo zavarovati za čim višjo zavarovalno vsoto.

 

Zavarovanja se med seboj razlikujejo tudi po zavarovalni vsoti, a preden se odločite za nižjo vrednost, pazljivo preberite podrobnosti ponudbe, splošne pogoje in dodatne ugodnosti. Pametno se je tudi posvetovati s svetovalcem, ki odgovori na vaša vprašanja.

Na Vzajemni se lahko naročite na posvet s svetovalcem na telefonski številki 080 20 60 ali preko elektronske pošte: info@vzajemna.si.

 

Veseli bomo, če bo vaš otrok leto prebil brez ene same nezgode in poškodbe, saj vemo, da je izplačana zavarovalnina le slaba tolažba za nevšečnosti, ki jih povzroči nesreča.

 

 

Vir:

* Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica

** Politike, ukrepi in programi za preprečevanje poškodb otrok in mladostnikov v Sloveniji, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ljubljana, 2017

*** Izplačilo izhaja iz nezgodnega zavarovanja Ajda pri Vzajemni, zdravstveni zavarovalnici, z naslednjimi kritji in zavarovalnimi vsotami: trajna invalidnost 25.000 EUR, izplačilo v primeru 100 % trajne invalidnosti 50.000 EUR, težje bolezni 1.500 EUR, zlom kosti, opekline in izpahi do 500 EUR, dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje (na noč) 10 EUR. Premija za otroka v 3. razredu osnovne šole znaša 10,95 EUR.

NE SPREGLEJTE!

EKSKLUZIVNI PAKET NEZGODNEGA ZAVAROVANJA ZA KUPCE KOPIJA NOVA

Ker želimo, da vaš otrok v novo šolsko leto zakoraka brezskrbno in varno, smo v sodelovanju s poslovnim partnerjem Vzajemno za kupce KOPIJA NOVA pripravili ekskluzivne pakete nezgodnih zavarovanj za vašega otroka po izjemno ugodni ceni.

 

 

Premije in zavraovalne vsote so v EUR. Zavarovalne transakcije so v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, oproščene plačila davka na dodano vrednost. Premije vključujejo 8,5% davek od prometa zavarovalnih poslov. Če je zavarovanec zaradi nezgode v času jamstva postal delni trajni invalid, izplačamo odstotek zavarovalne vsote za trajno invalidnost, ki ustreza odstotku delne trajne invalidnostiv skladu s SP-ZOT-14. V primeru zloma kosti oziroma v primeru opeklin, nastale v času jamstva, izplačamo enkratno nadomestilo po istem zavarovalnem primeru največ v višini 500 € oziroma skladno s SP-ZOT-14. V primeru izpaha izplačamo enkratno nadomestilo po istem zavarovalnem primeru največ v višini 200 € oziroma skladno s SP-ZOT-14. Drugi pogoji izplačil za posamična kritja po tej ponudbi so navedeni v SP-ZOT-14. Višina izplačila je odvisna od vrtse poškodbe oziroma obsega poškodbe in/ali odstotka trajne invalidnosti, določeno v tabeli zlomov kosti, izpahov in opeklin ter v Tabeli za določitev odstotka trajne invalidnosti zaradi nezgode. Tabeli sta sestavni del SP-ZOT-14 oziroma zavarovalne pogodbe. Splošni pogoji za nezgodno zavarovanej otrok in mladine SP-ZOT-14 in Dokument s podrobnejšimi informacijami o zavarovalnem produktu so dostopni na spletni strani www.vzajemna.si in v vseh poslovalnicah Vzajemne. 

 

Kliknite in sklenite zavarovanje:

za osnovnošolce

za srednješolce 

 

 

NOVOSTI V PONUDBI

Paket za predšolske otroke - zavarovanje za predšolske otroke od 2. leta starosti dalje po enaki premiji kot za prvošolce (9,43 EUR);