kn-www-2019-zvezek-za-tuje-jezike-1260x300.jpg
kn-www-2019-zvezek-za-tuje-jezike-1260x300.jpg

Zvezek za učenje tujega jezika

Stran 1054
Preusmeritev:
Prikaži naslov
Uredi naslov
Uredi podnaslov
Uredi glavno besedilo
Pogled: 
Dodaj odsek
Skrij stran
Izključi iz seznama nadrejenih
Izbriši stran
Dodaj slike

Učenje tujega jezika

V času intenzivne globalizacije vsakdanjega življenja postaja znanje jezikov pomembnejše kot kadarkoli prej. To se odraža tudi v šolstvu, ko se šolarji, dijaki in študentje ne učijo zgolj enega ali dveh jezikov, temveč lahko v okviru izbirnih predmetov ali krožkov izbirajo med mnogimi svetovnimi jeziki.


Pri učenju kateregakoli tujega jezika je še bolj kot obvladovanje slovnice pomembno čim bogatejše besedišče. 
Vsako novo besedo, ki se je učimo v tujem jeziku moramo velikokrat slišati ali prebrati in še večkrat ponoviti ter uporabiti, da postane del našega aktivnega besedišča.

 

 Nakup izdelka 

 

Zvezek za učenje tujega jezika

Vsem, ki se učijo tujih jezikov bo v veliko pomoč zvezek za učenje tujega jezika. Namenjen je vsem starostnim skupinam. Od osnovnošolcev, do še vedno aktivnih posameznikov v tretjem življenjskem obdobju. 
Namenjen je izdelavi osebnega slovarja besed in poleg zapisovanja le-teh omogoča tudi njihovo neskončno ponavljanje in utrjevanje.

 

Zvezek, slovar in vadnica v enem zvezku

Posamezna stran zvezka je razdeljena na dva stolpca. Prvi stolpec je namenjen zapisu besed v slovenskem jeziku in je obarvan s simbolno zeleno. Drugi stolpec je namenjen zapisu prevedene besede v katerem koli drugem jeziku.
Za čim aktivnejšo uporabo zvezka, je zvezek opremljen z dvema zavihkoma, v katera sta vložena bela prekrivna kartona.

 

 • Pomikanje prekrivnega kartona navzgor in navzdol
  Posebna zareza prekrivnega kartona z drsenjem navzgor in navzdol omogoča učenje besede za besedo.
 • Učenje tujih besed na eni strani ali preverjanje naučenih besed na drugi strani lista
  Dvostransko uporaben beli prekrivni karton je uporaben za učenje in preverjanje znanja naučenih besed iz prvega jezika v tuj jezik in obratno.
 • Zložljivi zavihek z belim prekrivnim kartonom prekrije levi ali desni popisani list zvezka
  Zavihek na levem delu zvezka prekrije zapisano na levem listu zvezka, zavihek na desnem delu zvezka prekrije zapisano na desnem delu zvezka.
 • Ročno pomikanje prekrivnega kartona po strani navzgor in navzdol
  Beli prekrivni karton v zložljivem zavihku, ki prekriva želeno stran, omogoča brezhibno drsenje po strani navzgor in navzdol ter odkrivanje besed vrstico za vrstico.
 • Potrditev znanja
  Vsaka vrstica je opremljena z okvirčkom. Ta nam omogoča, da si besede, za katere menimo, da jih že znamo, označimo in jih tako ponavljamo redkeje ali pa jih pri učenju besedišča preprosto izpuščamo. Uporabniku predlagamo, da, ko meni da besedo zna, to v kvadratku pred besedo označi s kljukico.

  

  

Kje kupiti zvezek za učenje tujega jezika?

vse-za-solo-v-paketu.jpg
mueller.jpg
dzs.jpg