Vaja št. 8: Ritmično pisanje

Cilj vaje
Spodbujanje ritmičnih gibov pri pisanju.

 

Pripomočki

 

Enakomeren ritem je tipična značilnost zveznega pisanja in prispeva k sposobnosti časovno daljšega in učinkovitega pisanja ter k lepi obliki pisave. Primeren ritem pisanja lajša izvajanje gibov, poleg tega pa tudi vnaša strukturo v proces pisanja. Mnogim otrokom manjka osnovni pisni ritem, njihovo pisanje ni zadosti strukturirano in kar naprej se ustavljajo na različnih točkah posameznih črk. To ne vodi samo do sunkovitega pisanja s težavami pri oblikovanju črk, ampak tudi do ponavljanja napak pri črkovanju. Namesto da bi se osredotočili na pravilno črkovanje, se veliko otrok muči s svojo pisavo.

 

Tipičen ritem pisanja je pri odraslem piscu pet hercev, kar pomeni pet potez navzdol in navzgor na sekundo. Ko otroci začnejo hoditi v šolo, lahko dosežejo tri herce s premikanjem zapestja, ko izvajajo preproste črtkane gibe. Pri pisanju črk pa frekvenca pade na 0,3 herca – torej je izjemno nizka. K temu prispeva tudi pretiran poudarek na natančnem prepisovanju črk. Otroci so vsaj preproste črke sposobni pisati znatno hitreje, ne da bi pisava postala nečitljiva. Ker mnogim otrokom pozneje ne uspe več vnesti ritma v svoje pisanje, ki je bilo doslej izrazito osredotočeno na obliko, je treba ritem čim prej začeti vaditi ter ga uporabljati in nadgrajevati v skladu z obstoječimi sposobnostmi.

 

Vaja za ritem

Ta vaja je namenjena prenosu tekočega ritma preprostih oblik v različne zahtevnejše črke. Otroci najprej na levi strani lista z 9. vajo z živahnimi gibi večkrat zapored narišejo dve do tri prekrivajoče se zanke. To vadijo v različnih velikostih, dokler zanke niso napisane tekoče. Brez daljšega premora nato v mrežo napišejo eno ali, pozneje, več črk oziroma celo številk, in sicer enako hitro in v enakem ritmu. V tej fazi ni treba natančno ohranjati velikosti. Vendar pa bo, glede na izbrano polje v mreži, pisava zapolnila velik ali majhen kvadrat. Učitelj zastavi ustrezno nalogo in pri tem upošteva stopnjo znanja svojih učencev. Navodila moramo povedati hitro – s tem otroke spodbudimo k hitrejšemu pisanju. Začnite s preprostimi črkami. Možen vrstni red je lahko: zanka – »o«, zanka – »e«, zanka – »l«, zanka – »el«, zanka – »c«, zanka – »h«, zanka – »ch« itd.

 

 

Pri tej vaji moramo preverjati spretnost roke in pravilno držo pisala. Ne pozabite vključiti občasnih premorov za sproščanje. Na koncu vaje lahko otroci poskusijo napisati cele besede v primernem ritmu. Za boljšo ponazoritev ritma lahko otroci med risanjem zank brundajo ali govorijo. Nekaterim je prav tako v pomoč, če oblikujejo zanke ali pišejo ob glasbeni spremljavi. Če je ritem nezadovoljiv celo pri risanju zank, naj otrok ponovi vaje od ena do štiri.

 

 

Stran 1689
Preusmeritev:
Skrij naslov
Uredi naslov
Uredi podnaslov
Uredi glavno besedilo
Pogled: 
Dodaj odsek
Skrij stran
Izključi iz seznama nadrejenih
Izbriši stran
ergonomija-pisanja--vaja-9.jpg
Dodaj slike