Vaja št. 7: Hitro in počasno pisanje

Cilj vaje:
Otroci občutijo, kako je delati počasne in hitre gibe in kako ti vplivajo na njihovo pisanje.

 

Pripomočki:

  • Vzorci črk / besed.
  • Listi papirja brez črtovja.

 

Pri učenju pisanja je vedno treba najti srednjo pot med natančnostjo in hitrostjo. Kolikor bolj natančno moramo posnemati določeno črko, toliko počasneje jo bomo napisali oziroma narisali. Pri tej vaji otroci v zgodnji fazi učenja pisanja spoznajo različne hitrosti pisanja in opazujejo učinek na svojo pisavo.

 

Otroci dobijo velike liste papirja, na katere lahko pišejo v velikosti, ki jim najbolj ustreza, vendar pa velikost ne sme biti manjša od normalne pisave. Vaja je interaktivna – otroke sprašujemo o njihovi izkušnji in o njej naj se pogovarjajo tudi med sabo.

Posnemanje

Na začetku vaje naj otroci poskušajo kar najbolj natančno posnemati črko ali besedo. Poleg papirja položimo predlogo s črkami ali preprosto besedo. Nato obrnejo predlogo in na papir zapišejo črke ali preprosto besedo po spominu. Za otroke je lahko pisanje po spominu sprva težavno, vendar to spodbuja motorično pisanje. Otroci morajo bolj razmišljati in načrtovati svoje gibe kot pri posnemanju oblik. Mnogo otrok bo znalo pisati po spominu hitreje, če so že usvojili črke ali besede iz predloge. Otroci naj se pogovarjajo o tem, kakšne razlike so občutili, kateri pogoji so jim ljubši in kako so vplivali na zapisano.

Različne hitrosti

Učitelj zdaj predstavi naslednjo besedo. Poleg tega določi približno hitrost ali natančnost, na primer: hitro, natančno, nekoliko počasneje, zelo hitro, zelo počasi. Otroci naj nato poročajo, s kakšno hitrostjo so lahko pisali čitljivo oziroma koliko več časa jim je vzelo čitljivo pisanje.

 

Pomembno je tudi, da otroci ugotovijo, kakšna hitrost jim najbolj ustreza – povedano drugače: pri kakšni hitrosti lahko še pišejo s tekočimi in hitrimi gibi ter hkrati v zadostni meri nadzorujejo obliko svoje pisave.

 

 

 

Stran 1688
Preusmeritev:
Skrij naslov
Uredi naslov
Uredi podnaslov
Uredi glavno besedilo
Pogled: 
Dodaj odsek
Skrij stran
Izključi iz seznama nadrejenih
Izbriši stran
ergonomija-pisanja--vaja-8.jpg
Dodaj slike