Vaja št. 4: Koordinacija zapestja in prstov

Cilj vaje:
Otroci urijo pisanje različnih okroglih oblik s hitrim kombiniranjem zapestnih in prstnih gibov.

 

Pripomočki:

 

Pisanje je rezultat koordiniranih in drobnih gibov iz zapestja in prstov. Okrogle oblike prav tako nastanejo s sodelovanjem zapestnih in prstnih gibov. Na igriv način in s pomočjo tekočih gibov lahko že zgodaj ustvarimo mnogo črkam podobnih oblik, in sicer s premikanjem roke navzdol in navzgor, medtem ko se prsti premikajo naprej in nazaj.

 


Te vaje niso namenjene natančnemu risanju oblik, ampak odkrivanju, kako lahko z drznimi gibi in željo po eksperimentiranju ustvarimo različne oblike. Otroke moramo spodbujati, naj poskušajo ustvariti oblike po lastni želji. Če gibi iz zapestja postanejo večji, postanejo oblike daljše; če gibi s prsti postanejo večji, se oblike potlačijo. Tudi pri tej vaji naj bi otroci sprva vadili večje gibe in nato postopoma manjše. Ker želimo spodbujati tekoče gibe, se lahko otroci sami odločijo za točno velikost.


Po vaji se z otroki pogovorite, katere od oblik, ki so jih vadili, prepoznajo iz črk, ki jih že poznajo (npr. trebuh črke b, jamico črke u ali zanko na črkah e in l). Otroci lahko nato vadijo pisanje teh črk s podobno hitrimi gibi (glej tudi vaje za ritmično pisanje). Prav zgodnji prenos obstoječih motoričnih spretnosti v pisanje črk lahko otrokom v precejšnji meri olajša poznejši prehod na vezano pisanje.

 

 

 

Stran 1685
Preusmeritev:
Skrij naslov
Uredi naslov
Uredi podnaslov
Uredi glavno besedilo
Pogled: 
Dodaj odsek
Skrij stran
Izključi iz seznama nadrejenih
Izbriši stran
ergonomija-pisanja--vaja-4.jpg
Dodaj slike