Vaja št. 3: Urjenje spretnosti prstov

Cilj vaje
Otroci urijo spretnosti prstov in prste v večji meri uporabljajo pri pisanju.

 

Pripomočki

 

Ustrezne gibe prstov usvojimo pozneje kot gibe zapestja, zato so za večino otrok na začetku pisanja zahtevni. Veliko otrok tudi v vsakdanjem življenju svojih prstov ne uporablja dovolj. Nezadostne finomotorične spretnosti prstov je treba takoj izboljšati. Čeprav je mogoče pisati s pomočjo podlakti in zapestja, to ovira tekoče pisanje in zahteva znatno večji napor pri dolgotrajnejšem pisanju. Mnogi otroci pomanjkanje prstnih spretnosti kompenzirajo z maksimalnim prstnim prijemom in večjim pritiskom prijema. Načeloma vse igre in dejavnosti, ki spodbujajo selektivne gibe prstov (igre, ki vključujejo zlaganje likov, sestavljanje modelčkov),pomagajo izboljšati spretnosti.

Vse vaje je vedno treba začeti s sproščeno držo pisala. Če otrok med vajo v roki začuti krč, naj vajo prekine in jo po kratkem premoru s sproščeno držo ponovi od začetka. Učitelj naj pokaže, kako lahko pri pisanju uporabljamo prste. Pokaže naj na primer, kako lahko z njimi poberemo drobtinico s pincetnim gibom in kako se pri tem prsti premikajo nazaj in naprej. Tudi pri pisanju uporabljamo takšne gibe.

 

Pri tej vaji otroci premikajo roko od leve proti desni in vlečejo črte, pri čemer izmenično delajo velike in majhne gibe. Čim manjše so črte, bolj jih lahko obvladujejo z gibi prstov. Med vajo naj bi roka vedno uspešneje vztrajala v istem položaju; otrok za pisanje ali črtkanje kratkih črt na papirju uporablja samo prste. Če na tej točki otroci začutijo krč, morajo začeti znova, in sicer z večjimi gibi. Otrok naj bi začutil, kaj pomeni imeti sproščeno roko, s tem občutkom pa naj bi nadaljeval tudi med pisanjem.

 


Gibi prstov

 

Čim manjši in natančnejši so potrebni gibi, bolj verjetno je, da bo otrok začutil krč. Krčevita drža pisala je posledica pretiranih zahtev bodisi v smislu zaželene stopnje natančnosti bodisi v smislu zahtevane velikosti pisave.

 

 

 

Stran 1684
Preusmeritev:
Skrij naslov
Uredi naslov
Uredi podnaslov
Uredi glavno besedilo
Pogled: 
Dodaj odsek
Skrij stran
Izključi iz seznama nadrejenih
Izbriši stran
ergonomija-pisanja--vaja-3.jpg
Dodaj slike