Razlika med grafomotoričnimi in motoričnimi spretnostmi pri pisanju

Grafomotorične spretnosti
se nanašajo na motorične spretnosti, ki so potrebne za hitrejše pisanje pozneje v življenju. Ko se otroci začnejo učiti pisati, je pozornost prvotno usmerjena na počasno »risanje« črk oziroma na lepo pisanje. Prehod iz počasnega in bolj oblikovno usmerjenega sklopa grafomotoričnih spretnosti v tekoče, dinamične pisalne gibe navadno ni v središču poučevanja pisanja. Upamo namreč, da se bo tekoče pisanje z redno vajo razvilo kar samo. Takšna napačna predpostavka pa je pogosto usodna. Pri mnogih otrocih se namreč prav na tej točki pojavijo resne težave s pisanjem in nečitljivostjo, prejšnji poudarek na ohranjanju kar najbolj natančne oblike znotraj črtovja pa te težave še poslabša.

 

Motorične pisne spretnosti
so motorični procesi, ki predstavljajo osnovo tekočega pisanja. V tem smislu pri motoričnih pisnih spretnostih strogo razlikujemo med počasnim risanjem črk in tekočim pisanjem. Razlika je v tem, da je pri risanju poudarek na nadzoru oblike, medtem ko so pri pisanju dominantne same motorične funkcije, oblika pa je rezultat predhodno naučenih avtomatičnih gibov. Z drugimi besedami: obliko črk tvorimo neposredno z gibi, ki jih izvajamo med pisanjem.

Stran 1680
Preusmeritev:
Skrij naslov
Uredi naslov
Uredi podnaslov
Uredi glavno besedilo
Pogled: 
Dodaj odsek
Skrij stran
Izključi iz seznama nadrejenih
Izbriši stran
Dodaj slike