Ko govorimo o šolskih potrebščinah iz nas govorijo izkušnje

 

V podjetju Kopija-nova smo pri opravljanju storitve organizirane oskrbe z delovnimi zvezki in šolskimi potrebščinami pred več kot 18 leti zaznali, da tržišče nudi šolske potrebščine nesorazmerne kvalitete in cene. To je pri nas vzbudilo potrebo, da šolarjem in njihovim staršem ponudimo šolske potrebščine visoke kakovosti, po sprejemljivi ceni ter da pri tem v največji možni meri odpravimo zaznane pomanjkljivosti obstoječih izdelkov na slovenskem trgu.

 

Znanje, pridobljeno v 26. letih prodaje šolskih potrebščin

 

Na področju prodaje šolskih potrebščin v Sloveniji delujemo že več kot 26 let.  V tem obdobju se na področju šolskih potrebščin vseskozi izpopolnjujemo tako iz vidika poznavanja izdelkov na trgu kot iz vidika izkušenj pri prodaji šolskih potrebščin. To nam daje trdne temelje pri razvijanju izdelkov in oblikovanju prodajnega programa šolskih potrebščin Ajda.

 

Kakovostne in sodobne šolske potrebščine

 

Šolske potrebščine Ajda so premišljeno razviti izdelki, ki zagotavljajo popolno uporabnost. Seveda pa izjemen poudarek namenjamo tudi kakovosti izdelkov. Tako ob sodelovanju strokovnih sodelavce in ob prejemanju povratnih informacij s strani otrok in njihovih staršev, skrbimo za optimalno kvaliteto izdelkov, ki zagotavlja, da so šolske potrebščine Ajda tudi zelo vzdržljivi izdelki ob upoštevanju vseh mogočih dejavnikov. Z gotovostjo poudarjamo odlično razmerje med uporabno vrednostjo, kvaliteto in ceno šolskih potrebščin Ajda.

 

 

Pri proizvodnji šolskih potrebščin Ajda se zelo trudimo ponuditi izdelek, ki je privlačen na pogled in s karakteristikami, ki šolske potrebščine Ajda postavljajo ob bok svetovno priznanim blagovnim znamkam.

 

Razvojna skupina Ajda – strokovna skupina likovnih učiteljev Slovenije

 

Šolske potrebščine Ajda smo od samega začetka vseskozi razvijali v sodelovanju s slovenskimi učitelji. Njihove izkušnje pri delu s šolarji in njihovo znanje namreč za predstavljajo pomemben argument pri razvoju šolskih potrebščin. Prav učitelji so tisti, ki najbolje vedo, kaj od izdelka pričakovati, da bo delo s šolarji potekalo nemoteno.

 

Zato smo v letu 2019 ustanovili Razvojno skupino Ajda, ki vključuje 10 učiteljic likovnega pouka, v sodelovanju s katerimi smo za leto 2021 pripravili posodobitve izdelkov in razvili nekaj novih izdelkov.

 

Več informacij o Razvojni skupini Ajda.