Šolski program

Domača pisarna

Gradiva za pomoč pri učenju

Pozor, otroci na cesti!

Naše ceste bodo s septembrom zopet polne otrok, na katere prvič stopajo tudi prvošolčki. Od 26. avgusta do 8. septembra poteka nacionalna preventivna akcija »Začetek šolskega leta«, namenjena varni vključitvi otrok v promet, ki jo tudi letos vodi in koordinira Agencija za varnost prometa (AVP). Da bi bila pot otrok v šolo varnejša, AVP z nasveti poziva starše in šole, da poskrbijo za varne šolske poti ter predvsem voznike motornih vozil k dodatni previdnosti in strpni vožnji ter prilagojeni hitrosti v bližini vrtcev in šol.

 

Lani ni bilo smrtnih žrtev med otroci

Leto 2018 je bilo po številu prometnih nesreč in številu nesreč s smrtnim izidom boljše kot leto 2019. V letu 2018 je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 452 otrok, starih do 14 let, pri čemer so bili v nesrečah najpogosteje udeleženi kot potniki (52 %), kolesarji (23 %) in pešci (17 %). Na slovenskih cestah v letu 2018 nismo beležili nobene smrtne žrtve med otroki. 

 

Otroci težko predvidijo nevarne situacije v prometu 

Otroci spadajo med ranljivejše udeležence v prometu, saj v promet vstopajo s svojimi razvojnimi značilnostmi, kot so telesne sposobnosti, kognitivne sposobnosti, emocije in motivi, ki lahko velikokrat pripeljejo do napak v njihovem ravnanju in so zato bolj ogroženi. Ker so manjši, imajo ožje vidno polje kot odrasli in zato kasneje opazijo vozila z leve ali desne. Težje tudi določijo smer iz katere prihaja zvok vozila ter ne znajo dobro presoditi hitrosti vozil in razdalj. Prepričani so tudi, da jih voznik vidi, če oni vidijo vozilo, in mislijo, da se lahko ustavi tako hitro, kot se sami. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce.

 

Šolske poti morajo biti varne skozi celo leto

Letos bo šolski prag prestopilo 20.840 prvošolcev in prav vsak izmed njih bo ob začetku šolskega leta prejel knjižico Prvi koraki v svetu prometa z napotki staršem in skrbnikom glede varne udeležbe najmlajših v prometu. AVP svetuje, da starši skupaj z otrokom prehodijo šolsko pot še pred začetkom šolskega leta, nato pa otroka vsak dan spremljajo na poti do šole in nazaj ter ob tem utrjujejo znanje o varnem vedenju v prometu. Zakon o pravilih cestnega prometa zato predpisuje, da otrok mlajši od 7 let lahko sodeluje v prometu le v spremstvu odrasle osebe.

 

Na spletni strani http://solskepoti.avp-rs.si/ deluje tudi portal šolskih poti, v okviru katerega AVP vse osnovne šole spodbuja k pripravi načrtov šolskih poti, kjer opredelijo šolski okoliš, vzgojne vsebine na področju ravnanja v prometu in začrtajo varne poti. Portal je namenjen učencem, učiteljem, staršem in drugi zainteresirani javnosti za boljšo preglednost nad področjem urejanja šolskih poti v Sloveniji in na ravni občin.

 

Sami lahko največ naredimo za varnost otrok. Vozniki vozite strpno in spremljajte obnašanja otrok v prometu, starši pa ste s svojim obnašanjem v prometu otroku vzor - ne pozabite, ko vas opazujejo in posnemajo, razvijajo navade za celo življenje.

 

 

 

 

 

Nasveti za starše, skrbnike in učitelje

 

Predšolski otroci

 

Osnovnošolci

 

Otrok - v avtu

 

Otrok - pešec

 

Otrok - kolesar

 

 

Kaj upoštevati pri nakupu in namestitvi kolesarske čelade za otroka?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=DPrEGS83fec

 

Kolesarji v prometu – najpogostejše napake:

https://youtu.be/ngVc2TGZeV0

https://youtu.be/9kOhsmsSIr0

 

 

 

Povezave

Več si lahko preberete v knjižicah Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa:

- Prvi koraki v svetu prometa

- Kampanja Cesta je razred zase in strip Poljub po nesreči

- Red je vedno pas pripet!

- Smernice za šolske poti

- Platforma načrtov šolskih poti

 

Video material:https://www.youtube.com/channel/UCpj28QL9Ax_FP9A_7HkOM7Q/videos

Spletna stran: https://www.avp-rs.si/

FB stran: https://www.facebook.com/AgencijaZaVarnostPrometa/