nagradna-igra-za-bodoce-prvosolce-1260x300-podstran.jpg
nagradna-igra-za-bodoce-prvosolce-1260x300-podstran.jpg

Za bodoče prvošolce

 

Imate doma bodočega prvošolca?

 

Za vstop v 1. razred bo prvošolec zagotovo potreboval šolsko torbo.

 

Izpolnite prijavni obrazec in vašemu prvošolcu zagotovite odločno šolsko torbo Scooli v 5-delnem kompletu. Več informacij o šolski torbi Scooli je je na voljo tukaj.

 

Stran 1312
Preusmeritev:
Prikaži naslov
Uredi naslov
Uredi podnaslov
Uredi glavno besedilo
Pogled: 
Dodaj odsek
Prikaži stran
Izključi iz seznama nadrejenih
Izbriši stran
Dodaj slike

 

 

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Za bodoče prvošolce«

 

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Za bodoče prvošolce« (v nadaljevanju: nagradna igra) je družba Kopija-nova d.o.o., Meljska cesta 56, 2000 Maribor (v nadaljevanju: organizator). Za tehnično izvedbo nagradne igre prav tako skrbi družba Kopija-nova d.o.o., Meljska cesta 56, 2000 Maribor (v nadaljevanju: tehnični izvajalec).

 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija storitve Kopija-nove »Vse za šolo v paketu«.

 

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe, katere družinski član je bodoči prvošolec, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Udeleženci morajo biti starejši od 18 let, v nagradno igro pa se morajo prijaviti na spletni strani organizatorja (v nadaljevanju: spletna stran), kot je določeno v 4. členu.

 

Bodoči prvošolec je otrok, ki na dan 2.9.2019 vstopa v prvi razred osnovne šole.

 

Naslov prejemnika nagrade mora biti na območju Slovenije, naslovi iz tujine štejejo kot neveljavni.

 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre, ali osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre.

 

Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

4. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje z obiskom spletne strani www.kopija-nova.si, kjer skladno obdobjem trajanja nagradne igre izpolni vsa potrebna polja, poda točne in resnične osebne podatke, označi da se strinja ali da se ne strinja z obdelavo osebnih podatkov ter označi, da se strinja s pravili in pogoji sodelovanja. Vsak posameznik lahko glasuje in se prijavi samo enkrat v času trajanja nagradne igre.

 

5. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 20.03.2019 do 31.3.2019 do 23:59. ure. V okviru nagradne igre bo organizator upošteval vsa glasovanja in vse obrazce, izpolnjene skladno s točkama 3 in 4 in ki bodo oddani najkasneje do 23:59 ure, dne 31.3.2019

 

6. Opis nagrade

Nagrada vključuje šolsko torbo Scooli (5 delni komplet), po izbiri nagrajenca.

 

S potrditvijo Pravil in pogojev nagradne igre se nagrajenec strinja, da lahko izbira med motivi šolskih torb, ki jih ima organizator v trenutku izbora nagrajenca, na voljo.

 

7. Žrebanje in nagrajenci

Žrebanje bo potekalo na naslovu sedeža organizatorja, Meljska cesta 56, 2000 Maribor.

 

Žrebanje se bo izvajalo računalniško in neodvisno od človeškega vpliva, zato bodo rezultati žreba neizpodbitni. Žreb nagrade se bo izvedel enkrat in ga ne bo možno ponavljati.

 

Nagrajenci bodo o žrebu obveščeni v dneh od 08.04.2019 do 12.04.2019 preko elektronske pošte.

 

8. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in pogoji ter izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

 

Nagrajenec bo o možnosti uveljavljanja nagrade natančno obveščen preko elektronske pošte. 

 

Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da nagrad ne podelita, če:

  • nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade;
  • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;
  • nagrajenec posreduje napačne oz. neresnične podatke;
  • nagrajenec skladno z opredeljenim rokom v obvestilu o žrebu, ne predloži vseh potrebnih podatkov za plačilo akontacijo dohodnine, kot je opredeljeno v točki 9.

 

9. Plačilo akontacije dohodnine

Plačilo akontacije dohodnine za nagrajenca izvede organizator. Za to mora nagrajenec skladno z opredeljenim rokom, o katerem bo seznanjen v obvestilu o žrebu, organizatorju posredovati vse zahtevane podatke.

 

10. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletne strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletne strani;
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva.

 

11. Varovanje osebnih podatkov

S prijavo v nagradno igro  bo organizator podatke, ki jih je navedel udeleženec, obdelal izključno za namene nagradne igre. Ob prijavi v nagradno igro je v prijavni obrazec na spletni strani www.kopija-nova.si potrebno vnesti podatke, ki jih organizator nujno potrebuje za izvedbo nagradne igre in obveščanje o rezultatih. Obvezna polja so označena z zvezdico (*). Brez izpolnjenih obveznih polj žal ni možno sodelovati v nagradni igri. Ob izpolnitvi prijavnega obrazca ima udeleženec možnost, da organizatorju poda soglasje za pošiljanje sporočil. V nagradni igri lahko udeleženec sodeluje tudi, če organizatorju soglasja za pošiljanje sporočil ne dodeli. V kolikor bo udeleženec organizatorju soglasje dodelil tako, da bo obkljukal zadevno potrditveno polje, bo organizator podatke udeleženca obdelal tudi zato, da bo lahko preko organizatorjevih komunikacijskih kanalov pošiljal komercialna (ponudba izdelkov ali storitev) in nekomercialna sporočila (koristne in uporabne vsebine) udeležncu.

 

Obdelava osebnih podatkov poteka na podlagi privolitve udeleženca (člen 6 I 1 a) in c), 88 I direktive EU GDPR).

 

Organizator nagradne igre z nazivom »Za bodoče prvošolce« je podjetje Kopija-nova d.o.o., Meljska cesta 56, 2000 Maribor.

 

 

Maribor, 20.03.2019                                                                                     Kopija-nova d.o.o.