Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Nagrajujemo naše kupce«     

 

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

 

Organizator nagradne igre z nazivom »Nagrajujemo naše kupce« (v nadaljevanju: nagradna igra) je družba Kopija-nova d.o.o., Meljska cesta 56, 2000 Maribor, ID za DDV: SI10031332, ki jo zastopa direktor Andrej Krampl (v nadaljevanju: organizator).

 

  1. Kanal-i, kjer poteka nagradna igra

Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre. Prav tako to velja za kanal Instagram (IG): Nagradna igra ni v nobeni povezavi z IG, niti ni na nikakršen način sponzorirana, podpirana ali organizirana s strani IG.

 

  1. Namen nagradne igre

Namen je promocija storitev podjetja Kopija-nova in njenih izdelkov ter povečanje obiska na Facebook, Instagram in spletni strani organizatorja preko nagradne igre.

 

  1. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Udeleženci morajo biti starejši od 18 let. Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradno igro se lahko prijavijo tako, da v obrazec na spletni strani https://www.kopija-nova.si/nagradna-igra-2022 vpišejo pravilne podatke. Naslov prejemnika nagrade mora biti na območju Slovenije, naslovi iz tujine štejejo kot neveljavni.

 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre, ali osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre.

 

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri. 

 

Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

     5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

V nagradni igri lahko sodeluje na dva načina: 

a) z nakupom Vse za šolo v paketu

Udeleženec v obdobju med 1.6. in 3.9.2022 opravi nakup Vse za šolo v paketu preko www.kopija-nova.si Pri oddaji naročila kupec v povratnem mailu prejme številko naročila. V obrazcu na spletni strani https://www.kopija-nova.si/nagradna-igra-2022 kupec vpiše zahtevane podatke in vnese številko naročila. 

Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja in/ali ne posreduje kontaktnih podatkov, v nagradni igri ne more sodelovati. 

 

b) z zgodbo »Moja izkušnja s šolskim potrebščinami«

Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov urska.hrncic@kopija-nova.si pošlje avtorsko zgodbo z naslovom »Moja izkušnja s šolskim potrebščinami« (v nadaljevanju: zgodba) in veljavnim elektronskim naslovom. Udeleženec se s tem, ko posreduje zgodbo, strinja s temi splošnimi pogoji, ki so objavljeni na https://www.kopija-nova.si/nagradne-igre-2021/pogoji-sodelovanja-v-nagradni-igri

 

Zgodba naj vsebuje najzanimivejšo izkušnjo pri nakupovanju delovnih zvezkov in šolskih potrebščin. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na mail naslov, iz katerega je udeleženec poslal avtorsko zgodbo, pošlje sporočilo o sodelovanju v nagradni igri. Skupaj s prejemom sporočila o sodelovanju bo udeleženec prejel tudi obvestilo, da s posredovanjem zgodbe soglaša s splošnimi pogoji in javno objavo
osebnih podatkov (ime, priimek, zgodba), v primeru, da je izžreban.

 

Če je vsebina poslane zgodbe neprimerna, bo s strani Organizatorja izločena iz sodelovanja v nagradni igri, o čemer bo obveščen tudi pošiljatelj. izločene bodo vse zgodbe iz katerih izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in drugimi oblikami nestrpnost.

 

Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri in to na oba načina (a ali b točka).


Udeleženec je lahko, kljub večkratnem sodelovanju na oba načina (več nakupov in/ali več zgodb), izžreban v samo enkrat. 

 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na https://www.kopija-nova.si/. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook  https://www.facebook.com/kopija.nova,  IG strani https://www.instagram.com/kopija_nova/?hl=en  ter na spletni strani https://www.kopija-nova.si/. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeležence.

 

     6. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije. Nagradna igra se prične v ponedeljek, 13.6. 2022 in konča v petek, 19.8.2022, ob 23:59. Vsak delovnik v obdobju med 13.6. in 19.8.2022 bomo razglasili naključno izžrebanega nagrajenca iz vsakega posameznega sklopa nagrad predstavljenih v točki 6. 

 

     7. Opis nagrad

10 x Povrnemo nakup 

Desetim kupcem v celoti povrnemo vrednost nakupa opravljenega za šolsko leto 2021/22.

 

10 x darilni bon v vrednosti 30 €

Deset kupcev bomo nagradili z WOOP doživetjem* po izbiri v vrednosti 30 €. 

*Nagrada ne vsebuje zapestnice in nogavice.

 

 

10 x 4 vstopnice za ZOO Ljubljana 

Deset kupcev bomo nagradili s štirimi vstopnicami za ZOO Ljubljana. Posamezna nagrada vključuje 2 vstopnici za odrasle in 2 otroški vstopnici. 

 

10 x Športna oblačila in obutev v trgovinah Hervis

Deset kupcev bomo nagradili z darilnim bonom v vrednosti 100 € za trgovine Hervis. 

 

10 x Paket izdelko vJolla

Deset kupcev bomo nagradili s paketom Jolly izdelkov za celo šolsko leto. 

 

Slike nagrad so simbolične. 

 

     8. Žrebanje in nagrajenci

Žrebanje bo potekalo na naslovu organizatorja Kopija-nova d.o.o, Meljska cesta 56, 2000 Maribor. 

Žrebanje se bo izvajalo računalniško in neodvisno od človeškega vpliva, zato bodo rezultati žreba neizpodbitni. Žreb nagrade se bo izvedel enkrat in ga ne bo možno ponavljati.

 

Nagrajenci bodo o žrebu obveščeni na dan žreba, v tem primeru vsak delovnik v obdobju med  13.6.2022 in 19.8.2022 preko FB ali IG profila Kopija-nova ter na spletni strani https://www.kopija-nova.si/nagradna-igra-2022 

Udeleženec se s tem, ko se strinja s pogoji NI in v njej sodeluje, strinja tudi z objavo njegovega imena in priimka preko FB ali IG profila Kopija-nova ter na spletni strani https://www.kopija-nova.si/nagradna-igra-2022, v kolikor je izžreban. 

 

     9. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci sodelujejo v nagradni igri.

 

Nagrajeci bodo nagrade (ZOO Ljubljana, WOOP, Hervis in Mol) prejeli po pošti, na vpisan naslov oddan v obrazcu prijave v nagradno igro. 

 

 Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da nagrad ne podelita, če:

  • nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade;
  • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;
  • nagrajenec posreduje napačne oz. neresnične podatke;
  • nagrajenec skladno z opredeljenim rokom v obvestilu o žrebu, ne predloži vseh potrebnih podatkov za plačilo akontacije dohodnine, kot je opredeljeno v sledeči točki 9.

 

     10. Plačilo akontacije dohodnine

Plačilo akontacije dohodnine za nagrajenca izvede organizator. Za to mora nagrajenec skladno z opredeljenim rokom, o katerem bo seznanjen v obvestilu o žrebu, organizatorju posredovati vse zahtevane podatke.

 

     11. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletne strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletne strani;
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva.

 

     12. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacije dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

 

 

 

 

Maribor, 13.6.2022                                                                                   Kopija-nova d.o.o.