Odlična zbirka nalog za boljše znanje in oceno

Brihtna glavca

Z LAHKOTO DO ZNANJA!

  1. Vadim, ponavljam in utrjujem znanje
  2. RAZUMEM tudi zahtevnejšo snov
  3. Se dobro PRIPRAVIM na preizkuse znanja

 

Zbirka Brihtna glavca je namenjena učencem od 1. do 9. razreda za ponavljanje in utrjevanje pridobljenega znanja ter pripravo na preverjanje in ocenjevanje znanja. Zbirke nalog z rešitvami, ki sledijo veljavnim učnim načrtom, vsebujejo dodatne preizkuse znanj s točkovnikom, naloge različnih zahtevnostnih ravni in izvirne metodološke pristope. V zvezkih za nižje razrede so tudi kratke ponovitve snovi, preglednice in namigi za starše.

Brihtna glavca pomaga utrjevati znanje pri matematiki, slovenščini, angleščini, kemiji in fiziki. V letu 2013 izideta še dva zvezka za pripravo na nacionalne preizkuse znanja iz matematike v 6. in 9. razredu.

V blokih so zbrane dodatne naloge za utrjevanje snovi, ki pri posameznih predmetih učencem povzročajo največ preglavic, na primer besedilne naloge pri matematiki, besedišče pri angleščini. Letos se bodo lahko učenci 6. in 9. razredov na nacionalne preizkuse znanja iz matematike pripravljali tudi z bloki Brihtna glavca.

Brihtna glavca na počitnicah

S počitniškimi zvezki, polnimi zabavnih in zanimivih medpredmetnih nalog, učenci od 1. do 5. razreda na sproščen in zabaven način ponavljajo snov preteklega leta in koristno preživljajo prosti čas.

Brihtna glavca v vrtcih

Zvezki za cicibane spodbujajo male radovedneže, da vstopijo v čarobni svet črk, števil, narave, športa. Pri tem se srečajo s prvim zapisovanjem črk in številk ter se s kopico zanimivih dejavnosti pripravljajo na uspešen vstop v šolo.

 

Odlična zbirka nalog za boljše znanje in oceno

Brihtna glavca - Z LAHKOTO DO ZNANJA!

 

1. Vadim, ponavljam in utrjujem znanje
2. RAZUMEM tudi zahtevnejšo snov
3. Se dobro PRIPRAVIM na preizkus znanja

 

Učinkovito utrjevanje učne snovi 

»Recept« za učinkovito utrjevanje učne snovi z Brihtno glavco so: 

  • preprosta razvrstitev po učnih temah, ki ustreza učni snovi, kot jo obravnavajo v šoli,
  • ravno pravšnje število nalog za vsako poglavje, ki je na koncu začinjeno z zahtevnejšimi izzivi, 
  • preizkusi znanja, 
  • rešitve v sredici.  

 Naročilo vadnic 

 

Komu je zbirka namenjena?

Zbirka Brihtna glavca je namenjena učencem od 1. do 9. razreda za ponavljanje in utrjevanje pridobljenega znanja ter pripravo na preverjanje in ocenjevanje znanja. Zbirke nalog z rešitvami, ki sledijo veljavnim učnim načrtom, vsebujejo dodatne preizkuse znanj s točkovnikom, naloge različnih zahtevnostnih ravni in izvirne metodološke pristope. V zvezkih za nižje razrede so tudi kratke ponovitve snovi, preglednice in namigi za starše.

 

Brihtna glavca pomaga utrjevati znanje pri matematiki, slovenščini, angleščini, kemiji in fiziki.

 

                            

 

 

Zbirka se je razširila tudi na bloke, ki obravnavajo težje učne orehe, na primer besedišče pri angleščini, besedilne naloge pri matematiki ter pet zvezkov za pripravo na nacionalni preizkus znanja ob koncu 6. in 9. razreda.

                  

 

 

 

 

 

Brihtna glavca na počitnicah

S počitniškimi zvezki, polnimi zabavnih in zanimivih medpredmetnih nalog, učenci od 1. do 5. razreda na sproščen in zabaven način ponavljajo snov preteklega leta in koristno preživljajo prosti čas.

 

     

  

 Naročilo vadnic 

 

Brihtna glavca v vrtcih

Za najmlajše radovedneže, ki komaj čakajo, da zasedejo šolske klopi, so brihtne glavce zaživele tudi v manj šolski in bolj cicibanovski izvedbi: 

  • z nalogami za zgodnje opismenjevanje,
  • grafomotoričnimi vajami,
  • raznovrstnimi kratkočasnimi vajami, s katerimi počasi vstopajo v svet formalnega izobraževanja. 

Zvezki za cicibane spodbujajo male radovedneže, da vstopijo v čarobni svet črk, števil, narave, športa. Pri tem se srečajo s prvim zapisovanjem črk in številk ter se s kopico zanimivih dejavnosti pripravljajo na uspešen vstop v šolo.