02 2345 100

Moja košarica

Moja košarica

0,00 €
Skupaj:
Ajdine koristne informacije

Učinkovito branje in utrjevanje snovi

Ajdini nasveti za učenjeV prejšnjem nasvetu smo pregledali strategije pred učenjem z branjem, tokrat pa bomo preverili kaj lahko storiš med in po branju oz. učenju, da bo to čim bolj učinkovito.

 

Strategije med učenjem z branjem

Med samim branjem moraš strmeti k cilju: iskanje novih informacij. Temu prilagajaš tudi hitrost branja, ki je prav tako odvisna od zahtevnosti snovi (zahtevno in nepoznano snov beri počasneje, saj si tako zapomniš več informacij). Obstaja več različnih strategij, ki vzdržujejo pozornost med branjem oz. učenjem:

  • označevanje novih informacij,
  • dopolnjevanje manjkajočih podatkov,
  • povzemanje (lahko po odstavkih oz. delih),
  • iskanje bistvenih idej,
  • pisanje obrobnih razlag (pomembne za razumevanje snovi).

 

Strategije po učenju z branjem

Z dejavnostmi neposredno po samem branju utrjuješ snov, preverjaš razumevanje in zapomnitev prebranega teksta. Snov lahko utrjuješ z različnimi strategijami:

  • v šoli: voden pogovor pri pouku o prebranem (predelani snovi), postavljanje vprašanj in odgovarjanje na učiteljeva vprašanja,
  • doma: pogovor s starši, sorodniki o prebranem, povzemanje snovi, skupinsko učenje, grafične ponazoritve (npr.: skice, grafi, razpredelnice - odvisno od snovi).

 

Zaključili smo z bralno učno strategijo po časovnem kriteriju (kaj narediti pred, med in po branju), v prihodnjem nasvetu bomo spoznali še nekaj drugih strategij za uspešno branje. Ostanite z nami, z vprašanji in mnenji pa se lahko oglasite na ajdin.nasvet@kopija-nova.si.