02 2345 100

Moja košarica

Moja košarica

0,00 €
Skupaj:
Ajdine koristne informacije

Starši: domače naloge - kako se spopasti z njimi?

Ajdini nasveti za učenje

Vstop v šolski proces predstavlja velik preskok, tako za starše kot otroke. S seboj prinese večjo odgovornost in dodatne zadolžitve. Sestavni del tega so tudi domače naloge, ki se lahko hitro spremenijo v domače »nadloge«. Zato spoštovani starši, preberite nekaj nasvetov kako se spopasti z njimi.

 

Domače naloge majo tri funkcije:

  • vzgojno: razvijanje delovnih navad, vztrajnosti, odgovornosti, navajanje na samostojnost, organiziranje časa,
  • izobraževalno: utrjevanje učne snovi, pridobivanje novih znanj, navajanje na iskanje podatkov,
  • didaktično: razvijanje spretnosti in urjenje spomina.

 

Kako pomagati otroku?

Za pisanje domačih nalog otroku uredite kotiček - nalogo naj dela v mirnem in dobro osvetljenem prostoru, kjer ni prižgane televizije, računalnika, veliko ljudi ali drugih "motenj". Pomagajte mu pri pripravi urnika - če je le možno naj vsak dan piše domačo nalogo ob približno istem času in na istem mestu.

 

Starši, pozor!

Starši, če naloge, ki jih bi lahko otrok opravi sam, naredite namesto njega, mu s tem onemogočate utrjevanje znanja ter razvoj samostojnosti. To ne velja samo za domače naloge, ampak tudi za opravila doma, oblačenje, pripravo opreme za izven šolske aktivnosti, ipd.

 

Nekaj smernic, ki jih je dobro upoštevati:

  • ne rešujte naloge vi, otroku le svetujte, ne podajajte mu odgovorov - zelo pomembno je, da otrok sam pride do končnih rešitev,
  • otroku pomagajte le, če je pomoč res potrebna (da se navadi na čim večjo samostojnost), nekateri namreč prosijo za pomoč kljub temu, da nalogo z lahkoto opravijo tudi sami,
  • pokažite zanimanje za njegovo domačo nalogo, skupaj jo preglejta, opozorite ga na morebitne napake (naj poskuša sam ugotoviti kaj je naredil narobe),
  • otroka motivirajte za pisanje domače naloge, razložite mu zakaj je pomembno, da nalogo opravi (najbolj učinkoviti so vaši zgledi iz vsakdanjega življenja).

 

Preveč domače naloge?

Menite, da je vaš otrok preobremenjen zaradi kopice domačih nalog? Najprej preverite pri drugih starših in če boste pri večini naleteli na isto mnenje, se o tem pogovorite na roditeljskem sestanku ali govorilni uri. Velikokrat se namreč zgodi, da otrok porabi zelo veliko časa za pisanje domače naloge, ker ni osredotočen, med tem počne druge stvari in se naloge sploh zares ne loti. Zato je včasih dobro preveriti kaj otrok zares počne med pisanjem domače naloge.

 

Ko otrok pozabi...

Veliko staršev učencev prve triade se srečuje s težavo, da si otroci ne zapomnijo kaj je potrebno narediti doma. Tako so starši tisti, ki brskajo po šolski torbi, listajo učbenike in zvezke, preverjajo če je kje kakšno obvestilo, ipd. Če se v tej zgodbi najdete tudi sami si zapomnite, da so domače naloge obveznosti vaših otrok in ne vaše, zato si jih mora zapomniti otrok. Dogovorite se z njim, da si npr. v beležko zapiše (označi) kar je učiteljica določila za delo doma. Tako bo lahko sam preveril kaj še mora postoriti, naučil se bo odgovornosti in samostojnosti.

 

Toliko o domačih nalogah za starše, za dodatna vprašanja, mnenja in pripombe smo dosegljivi na ajdin.nasvet@kopija-nova.si.