02 2345 100

Moja košarica

Moja košarica

0,00 €
Skupaj:
Ajdine koristne informacije

Seminarske naloge - 2. del

Ajdini nasveti za učenje

V tokratnem Ajdinem nasvetu za učenje ostajamo pri seminarskih nalogah. V prvem delu smo preverili kaj storiti preden se lotiš pisanja in katera poglavja naj seminarska naloga vsebuje, tokrat pa se bomo posvetili še preostalim prvinam.

 

Zaključek

Zaključek predstavlja piko na i vsake seminarske naloge, saj v njem povzameš bistvene ugotovitve do katerih si prišel(a) pri pisanju seminarske naloge. Dobro je, da vključiš tudi morebitne težave, na katere si naletel(a) med pisanjem (kaj si in česa nisi uspel(a) preučiti, na katera vprašanja zastavljena v uvodu, nisi našel(a) odgovorov, ipd.) in nakažeš predloge za nadaljnje delo. Seveda je vsebina zaključka odvisna od tematike same seminarske naloge in jo je potrebno ustrezno prilagajati - namig: zaključek naj odgovarja uvodu. V uvodu si si zadal(a) določeno nalogo, v zaključku pa opišeš kako ti jo je uspelo izvesti (npr.: ti je uspelo odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja, razjasniti dileme, ipd.).

 

Viri in literatura

Za zaključkom obvezno sledi seznam virov oz. literature. Pod literaturo navedi vse avtorje, ki si jih citiral(a) ali navajal(a) v nalogi po abecednem vrstnem redu. Vključiti moraš tudi vse spletne vire, ki si jih uporabil(a) pri pisanju seminarske (potrebuješ naslov, ime in datum, kdaj si spletno stran obiskal(a)). Kako pravilno navedeš literaturo in vire boš izvedel(a) v šoli ali v navodilih za pripravo seminarske naloge, ki jih prejmeš od učitelja oz. profesorja ali jih najdeš na spletni strani šole.

 

Kazala

V seminarski nalogi lahko uporabiš več vrst kazal, odvisno od potreb. Nujno moraš vključiti kazalo vsebine, ki sledi takoj za naslovno stranjo. V njem navajaš vsa glavna poglavja in podpoglavja z označenimi stranmi, na katerih se nahajajo.

 

Po potrebi vključi kazalo vsebine, preglednic, slik, grafikonov oz. prilog, odvisno od tega katere predstavitve v seminarski nalogi uporabiš. Pazi, naslov preglednice mora biti nad preglednico, naslov grafikona in slike pa pod samim prikazom.

 

Pomembna tudi oblika

Za visoko oceno ni dovolj samo dobra vsebina, pomembna je tudi oblika. Zahteve so po navadi prilagojene (OŠ, SŠ), vse podrobnosti - od velikosti in vrste pisave, do velikosti robov, poravnave in številčenja poglavij - so zajete v navodilih za pripravo seminarske naloge (po navadi so objavljena na spletni strani šole), zato jih natančno preglej in upoštevaj.

 

Za dodatna vprašanja, mnenja oz. pripombe smo dosegljivi na ajdin.nasvet@kopija-nova.si.