02 2345 100

Moja košarica

Moja košarica

0,00 €
Skupaj:
Ajdine koristne informacije

Pretvarjanje merskih enot – uporaba preglednic

 Zapisala: Mojca Klug, profesorica

 

Z nekaterimi preteklimi prispevki sem vam že dokazala, da je matematika zabavna. Ker je pretvarjanje merskih enot za otroke in nemalokrat tudi za odrasle precej zahtevna naloga, vam bom danes predstavila tabele, s katerimi si lahko pomagamo pri pretvarjanju. Bi vedeli na pamet, koliko cm2 je en ar? Priznam, da tega ne vem, znam pa narisati preglednico in v trenutku vem, da je odgovor en milijon. Kaj pa, če želim izvedeti koliko metrov je 1 milimeter. Tudi na pamet bi šlo, toda zdajle si bom pomagala s preglednico in ugotovila, da je 1 milimeter tisočina metra.

 

Uporaba tabel se mi zdi smiselna le v primeru, da si uporabnik zna tabelo tudi narisati!

 

Pretvarjanje merskih enot za dolžino:

Otrok mora najprej vedeti, katere merske enote uporabljamo za merjenje dolžine, znati jih mora razporediti od najmanjše do največje. Jaz od svojih učencev vedno pričakujem, da se preglednico naučijo tudi narisati. Pomagam jim tako, da poudarim, da so vse enote lepo skupaj, le kilometer je malo ošaben, ker je tako dolg in se postavi bolj naprej (in sicer tako, da sta med njim in metrom dve prazni mesti. Prevzetnež 😊!

 

PREGLEDNICA ZA PRETVARJANJE MERSKIH ENOT ZA DOLŽINO (število vrstic je poljubno):

 

 

km

x

x

m

dm

cm

mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretvarjanje iz večje v manjšo enoto:

 

Primer naloge 8 dm = _____ mm

Prvi korak: 8 vpišemo pod decimetre.

 

km

 

 

m

dm

cm

mm

 

 

 

 

 

8

 

 

 

Drugi korak: Do polja z milimetri vpišemo ničle.

 

km

 

 

m

dm

cm

mm

 

 

 

 

 

8

0

0

 

Tretji korak: Odčitamo število 800 in dopolnimo nalogo. 8 dm = 800 mm

 

 

Kaj pa na primer  143 m = _____ cm?

 

Prvi korak: Število 140 vpišemo tako, da se zadnja števka nahaja v polju z metri.

 

km

 

 

m

dm

cm

mm

 

 

1

4

3

 

 

 

 

Drugi korak: Do polja s centimetri vpišemo ničle.

 

km

 

 

m

dm

cm

mm

 

 

1

4

3

0

0

 

 

Tretji korak: Odčitamo število 14 300 in dopolnimo nalogo. 143 m = 14 300 cm

 

 

Pretvarjanje iz manjše v večjo enoto:

 

Kaj pa ko pretvarjamo iz manjše enote v večjo in se pojavijo decimalne vejice?

Naloga 1 mm = ______ m

Prvi korak: vpišemo 1 v polje z milimetri.

 

 

km

 

 

m

dm

cm

mm

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Drugi korak: vse do metrov vpišemo ničle.

 

km

 

 

m

dm

cm

mm

 

 

 

 

0

0

0

1

 

Tretji korak: ker pretvarjamo v metre, naredimo takoj za metri decimalno vejico.

 

km

 

 

m

dm

cm

mm

 

 

 

 

0,

0

0

1

 

   Četrti korak: Odčitamo število 0,001 in dopolnimo nalogo. 1 mm = 0,001 m

 

 

Če bi imeli na primer nalogo 12 465 mm= ______ dm, bi naredili takole:

 

  1. Korak: Vpišemo število 12 465 tako, da se konča pri milimetrih.

 

km

 

 

m

dm

cm

mm

 

 

 

1

2

4

6

5

 

  1. Korak: Ker nas zanima, koliko decimetrov je to, bomo vejico postavili za decimetri in odčitali.

 

km

 

 

m

dm

cm

mm

 

 

 

1

2

4,

6

5

 

  1. Korak: Rešitev je: 12 465 mm = 124,65 dm

 

 

Pretvarjanje merskih enot za maso:

Namig za zapomnitev: Število mest med posameznimi enotami narašča za eno: med grami in dekagrami je mest brez oznak 0, med dekagrami in kilogrami je 1 več, torej 1 in med kilogrami in tonami še eno več, torej 2.

 

 

t

x

x

kg

x

dag

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

kg

 

dag

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nadaljevanju vam predstavljam še druge tabele. Strategija njihove uporabe (vpisovanje vrednosti in odčitavanje le-teh) je enaka. Preizkusite jih na praktičnih primerih in videli boste, da je prav zares enostavno. Pri posameznih tabelah sem pripisala še namig, kako si zapomniti razporeditev enot v posamezni preglednici.

 

Pretvarjanje merskih enot za površino:

Enostavno je zato, ker je pretvornik sto in je med posameznimi merskimi enotami vedno en prostor braz oznake.   

 

 

km2

x

ha

x

a

x

m2

x

dm2

x

cm2

x

mm2

 

 

 

 

 

1

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

km2

 

ha

 

a

 

m2

 

dm2

 

cm2

 

mm2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretvarjanje merskih enot za prostornino:

Kubne mere, med posameznimi merskimi enotami v zaporedju sta po dva prostorčka brez oznake.

 

m3

x

x

dm3

x

x

cm3

x

x

mm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votle mere, prostor brez oznake je le med litri in hektolitri.

 

hl

x

l

dl

cl

ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hl

 

l

dl

 

 

 

 

 

 

 

Za konec: Tabele za pretvarjanje merskih enot se pojavljajo še v drugih različicah. Jaz sem vam predstavila tisto, ki se mi zdi najbolj enostavna za uporabo in od uporabnika zahteva zgolj poznavanje strategije vpisovanja in odčitavanja števil. Nič ga ne obremenjuje s tem, kje so desetice in enice in s podrobnim matematičnim znanjem, zakaj je tako in kako do tega pride. Pri uporabi tabelic izhajam iz tega, da otrok pozna posamezne merske enote in odnose med njimi, da zna na podlagi tega znanja oceniti npr. dolžino ali maso ter izbrati ustrezno mersko enoto, kadar praktično meri ali tehta. Seveda je pomembno tudi to, da ve, katere enote so večje in katere manjše in na višjem nivoju tudi predvideti ali bo rešitev naloge decimalno ali celo število.

 

V prilogi boste našli predstavljene preglednice, da jih boste lahko tudi praktično uporabili. Lahko jih plastificirate in če boste uporabljali piši-briši flumaster, jih boste lahko uporabljali v nedogled.

 

Mojca Klug, profesorica