02 2345 100

Moja košarica

Moja košarica

0,00 €
Skupaj:
Ajdine koristne informacije

Kako si olajšati učenje iz učbenikov?

Ajdini nasveti za učenjeV preteklih tednih smo se veliko naučili o strategijah uspešnega branja, ki so ključnega pomena pri učenju iz učbenikov in ostalih gradiv. Tokrat pa bomo pogledali še nekaj majhnih trikov, ki ti bodo v pomoč pri učenju iz učbenikov in ostalih gradiv.

 

Če imaš pred seboj obsežno snov, ki jo moraš predelati, si lahko pomagaš z naslednjimi koraki:

  • znanje pred branjem: zapiši vse, kar o obravnavani tematiki že veš (npr.: obravnavan tekst govori o Ludviku XIV.; vladal v Franciji, druga polovica 17. in začetek 18. stoletja),
  • hitro preleti tekst, kar omogoča osnovno orientacijo po besedilu,
  • temeljito (poglobljeno) branje: izluščimo glavne misli (npr.: bil je absolutistični vladar, sončni kralj, simbol: bela lilija, "Država, to sem jaz!"),
  • najtemeljitejše branje: poleg glavnih dejstev se naučiš tudi pomembne podrobnosti, ki so pomembne za razumevanje (npr.: Zakaj o Ludviku XIV. govorimo kot o absolutističnemu vladarju? Obnovil je vladarske pravice, odpravil položaj prvega ministra, podredil si je plemstvo, da je imel v rokah popolno oblast v državi, ipd.),
  • po branju: podčrtaj pomembne informacije in besede, ki se jih moraš naučiti, ostalo naj služi kot dopolnilo tvojega znanja,
  • kritičen pristop: tehtanje avtorjevih argumentov, loči dejstva od domnev (npr. preberi še dodatno literaturo o Ludviku XIV. in pretehtaj kaj so neizpodbitna dejstva, znana o njem in njegovem načinu vladanja, kaj pa domneve (npr. ena od njih je, da mu higiena ni bila blizu)),
  • ustvarjalno branje: kako bi se dalo navedeno znanje (ideje) uporabiti (npr.: Poznamo tudi danes vladarje, ki bi jih lahko imenovali absolutistični?).

 

Za morebitna vprašanja, predloge, pripombe smo ti na voljo na ajdin.nasvet@kopija-nova.si.