02 2345 100

Moja košarica

Moja košarica

0,00 €
Skupaj:
Ajdine koristne informacije

Kako se lotiti seminarske naloge?

Ajdini nasveti za učenjeTokrat se bomo posvetili seminarskim nalogam, ki marsikomu predstavljajo pravo nočno moro.

 

Pred pisanjem seminarske naloge

Če si za pripravo seminarske naloge dobil(a) podrobna navodila, jih pazljivo preberi in izpiši kaj vse moraš zajeti v svojem izdelku. Velikokrat lahko že kar s pomočjo teh izpiskov sestaviš okvirna poglavja, nato pa se lotiš iskanja literature (za osnovne informacije preveri šolsko gradivo (npr.: zapiske v zvezku, učbenik), tako pridobljene podatke še nadgradi z brskanjem po spletu in obiskom knjižnice).

 

V kolikor podrobnih navodil za pripravo seminarske naloge nisi dobil(a), najprej preveri šolsko literaturo in izpiši oporne točke, ki bi jih lahko obravnaval(a) v okviru naloge. Preveri še ostalo literaturo in si pripravi seznam poglavij (vključi točke, ki jih želiš obravnavati v seminarsko nalogo in se ti zdijo najpomembnejše za celovit opis tematike; odvisno od števila strani vključiš več oz. manj zadev).

 

Poglavja

Sestava seminarske naloge je v grobem določena vnaprej, natančna navodila katera poglavja mora vsebovati dobiš pri učiteljici oz. učitelju (profesorici oz. profesorju) ali na spletni strani šole. V navodilih najdeš kako mora izgledati naslovnica, kazala (vsebine, slik, preglednic, grafikonov, prilog) in uvod.

 

Uvodni del ali uvod mora imeti vsaka seminarska naloga. V njem lahko predstaviš izbrano temo ali problem in opišeš kako je naloga sestavljena. Zahtevnejše seminarske naloge vsebujejo tudi predpostavke in omejitve naloge, namen in cilje, metode dela, raziskovalna vprašanja in hipoteze.

 

Glavni del je tisti, pri katerem imaš proste roke. Razdeli ga na različna poglavja v katerih zajameš vsebino. Poskusi jih razvrstiti čim bolj smiselno po vrsti, da bo seminarska naloga imela rdečo nit. V opis posameznega poglavja vključi vse bistvene točke, ki si jih našel(a) ob pregledu literature. Ne pozabi vključiti kakšnega citata a pazi, da te ne zavede! Namreč smisel seminarske naloge ni kopiranje tekstov iz literature, ampak povzemanje že napisane vsebine v neko novo celoto - to kar najdeš v literaturi poskusi zapisati in razložiti na svoj način.

 

Sledi zaključni del ali zaključek in seznam uporabljenih virov in literature. O teh prvinah seminarske naloge in kazalih si lahko več prebereš v prihodnjem Ajdinem nasvetu za učenje, do takrat pa smo za dodatna vprašanja, mnenja oz. pripombe dosegljivi na ajdin.nasvet@kopija-nova.si.