02 2345 100

Moja košarica

Moja košarica

0,00 €
Skupaj:
Ajdine koristne informacije

Kako pripraviti zapiske?

Ajdini nasveti za učenjeZapiski so zelo učinkovita učna strategija. Med pripravo zapiskov je tvoja pozornost osredotočena na snov, prav tako ti dobri zapiski omogočajo sistematični pregled snovi. Ločimo zapiske, pripravljene po učbeniku (ali kakšnem drugem pisnem gradivu) in zapiske po razlagi. Zapiski po razlagi so zelo koristni za usmerjanje pozornosti in pomnjenje snovi, vendar ne pri vseh. Nekatere učence zapisovanje po razlagi zmoti in jih dekoncentrira pri poslušanju snovi. Ti morajo preizkusiti kakšno drugo strategijo, saj zapisovanje po razlagi za njih ni učinkovito.

 

Kako si pripraviti uporabne zapiske po razlagi?

Pri pripravi zapiskov po razlagi učitelja oz. učiteljice so ti lahko v pomoč naslednje smernice:

  • ne zapisuj dobesedne razlage učitelja oz. učiteljice,
  • zapisuj čim bolj čitljivo in pregledno - lahko uporabljaš različne barve, oblike podčrtovanja, odstavke (smiselne dele, ki sodijo skupaj loči med seboj),
  • za vsak predmet je dobro imeti svoj zvezek, da so zapiski sistematični in ni potrebno dele snovi iskati v večih zvezkih ali na listih,
  • ker je dobesedno zapisovanje besed praktično nemogoče, lahko uporabljaš simbole in kratice (ne samo uveljavljenih, tudi takšne, ki jih razumeš le ti), prav tako je dobro, da zapiske po razlagi čimprej na hitro pregledaš in dopolniš, ko je tvoje znanje še sveže.

 

Kako si pripraviti uporabne zapiske iz učbenika?

Pri pripravljanju zapiskov iz učbenikov in drugih gradiv ti lahko pomagajo naslednje smernice:

  • v zapiskih ne smejo biti prepisani daljši deli besedila iz učbenika, vsebujejo naj le glavne misli in dejstva (kako izluščiti bistvo si lahko pomagaš z nasveti o učinkovitem branju, ki smo jih obravnavali tri tedne zapored),
  • zapisanim dejstvom iz knjige lahko dodaš tudi svoje pripombe (celo zaželeno je!), vendar naj bodo le-te ločene (npr. uporabi drugo barvo, podčrtaj zapisano, ipd.),
  • zapiski so zelo individualni, zato ni dobro, da se iz njih učijo drugi, saj je lahko učinek popolnoma drugačen od pričakovanega.

 

To je bilo vse v današnjem Ajdinem nasvetu za učenje. Za vprašanja, mnenja in pripombe smo ti na voljo na ajdin.nasvet@kopija-nova.si.