Zaposleni

Stran 1759
Preusmeritev:
Skrij naslov
Uredi naslov
Uredi podnaslov
Uredi glavno besedilo
Pogled: 
Dodaj odsek
Skrij stran
Izključi iz seznama nadrejenih
Izbriši stran
Dodaj slike

Andrej Krampl

Andrej je direktor in idejni vodja podjetja. Spremlja nove trende in skupaj s sodelavci načrtuje nove izdelke ter rešitve v organizirani oskrbi s šolskimi potrebščinami. Skrbno izbira sodelavce, jih vodi in usmerja.

 

 

 

 

 

E-mail: andrej.krampl@kopija-nova.si

Dominik Buser

Dominik upravlja in vodi celotno področje marketinga Kopija-nove, program zvestobe Klub Ajda ter področje marketinga in prodaje v odnosu do ključnih kupcev Kopija-nove. 

 

 

 

 

 

 

E-mail: dominik.buser@kopija-nova.si

Ljiljana Jovanović

Ljiljana je vodja organizirane oskrbe za osnovne in srednje šole. V sodelovanju z direktorjem skrbi za nemoten potek dela z zunanjimi sodelavci ter osnovnimi in srednjimi šolami.

 

 

 

 

 

 

E-mail: ljiljana.jovanovic@kopija-nova.si

Valerija Jurgec

Valerija je vodja finančne službe. Skrbi za celotno finančno poslovanje podjetja in redne stike z dobavitelji. Prav tako je odgovorna kontaktna oseba za sodelovanje s papirnicami.

 

E-mail: valerija.jurgec@kopija-nova.si

Urška Hrnčič

Urška je odgovorna za klicni center. Opravlja različne aktivnosti s področja marketinga in prodaje.

 

 

 

E-mail: urska.hrncic@kopija-nova.si

Borut Dretar

Borut je hišni programer. Izdeluje program za izbiro učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih gradiv ter za pripravo individualnih naročilnic.

 

Prav tako izdeluje vse spletne aplikacije, med drugim tudi spletno trgovino in aplikacije za šole ter poslovne partnerje.

 

E-mail: borut.dretar@kopija-nova.si

Rok Žnidarič

Rok je vodja skladišča in je odgovoren za vsakodnevno upravljanje skladišča: organizira čas dostave, beleži prispelo in izstavljeno blago in ureja varno skladiščenje blaga v skladišču.  Skbi, da poteka prevzem, skladiščenje in oddaja blaga varno, strokovno in kakovostno. V mesecu avgustu vodi pakiranje paketov. 

 

E-mail: rok.znidaric@kopija-nova.si

Eva Dajčman

Eva je del tima za oblikovanje sporočil za dijake in učence ter sodeluje pri vnosu naročil. Prav tako je zadolžena za osebni in telefonski kontakt s strankami.

 

 

 

E-mail: eva.dajcman@kopija-nova.si