kn-nagradna-kdo-sta-1260-podstran.jpg
kn-nagradna-kdo-sta-1260-podstran.jpg

KDO STA ZVEZDI NASLOVNICE kataloga šolskih potrebščin 2019/2020

 

Šolsko leto se počasi približuje h koncu in kmalu bo napočil pravi čas za naročilo delovnih zvezkov ter šolskih potrebščin za novo šolsko leto.

 

Tudi letos vam bomo ponudili Vse za šolo v paketu, zato smo za vas že pripravili katalog šolskih potrebščin, ki vam bo na voljo od 20. maja naprej.

 

Ob zanimivi in pestri ponudbi ter številnih novostih, pa bosta naslovnico krasili dve slovenski zvezdi  …… ….. in …. …..

 

 

VELIKA NAGRADNA IGRA

z nagradnim skladom 5 x vrednostni bon 100 € za nakup šolskih potrebščin pri Kopija-novi!

 

Vabimo vas k sodelovanju v nagradni igri. Na zgornji sliki ugotovite, kdo sta zvezdi naslovnice kataloga šolskih potrebščin 2019/20 in si prislužite nagrado VREDNOSTNI BON 100 € za nakup šolskih potrebščin pri Kopija-novi.

 

Umetniški imeni obeh oseb s prekritima obrazoma, ki po vašem mnenju krasita naslovnico, vpišite v spodnji obrazec in sodelujte v nagradni igri.  

 

 

Stran 1503
Preusmeritev:
Skrij naslov
Uredi naslov
Uredi podnaslov
Uredi glavno besedilo
Pogled: 
Dodaj odsek
Prikaži stran
Izključi iz seznama nadrejenih
Izbriši stran
Dodaj slike

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Kdo sta zvezdi naslovnice«

 1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Kdo sta zvezdi naslovnice« (v nadaljevanju: nagradna igra) je družba Kopija-nova d.o.o., Meljska cesta 56, 2000 Maribor (v nadaljevanju: organizator). Za tehnično izvedbo nagradne igre prav tako skrbi družba Kopija-nova d.o.o., Meljska cesta 56, 2000 Maribor (v nadaljevanju: tehnični izvajalec).

 

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija storitve Kopija-nove »Vse za šolo v paketu«.

 

 1. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki se prijavijo na spletni strani podjetja Kopija-nova d.o.o. (v nadaljevanju: spletna stran), kot je določeno v točki 5.

 

Udeleženec nagradne igre mora biti predstavnik družine z vsaj enim šoloobveznim otrokom.

 

Naslov prejemnika nagrade mora biti na ozemlju Slovenije, naslovi iz tujine štejejo kot neveljavni.

 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre, kakor tudi zaposleni pri organizatorju in pokrovitelju nagradne igre.

 

Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

 1. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje z obiskom spletne strani www.kopija-nova.si, kjer skladno z obdobjem trajanja nagradne igre izpolni vsa potrebna polja, poda točne in resnične osebne podatke, označi da se strinja ali da se ne strinja z obdelavo osebnih podatkov ter označi, da se strinja s pravili in pogoji sodelovanja. Vsak posameznik lahko glasuje in se prijavi samo enkrat v času trajanja nagradne igre.

 

 1. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 14.05.2019 do 20.5.2019 do 23:59. ure. V okviru nagradne igre bo organizator upošteval vsa glasovanja in vse obrazce, izpolnjene skladno s točkama 3 in 4 in ki bodo oddani najkasneje do 23:59 ure, dne 20.5.2019

 

 1. Opis nagrade

Nagrada vključuje vrednostni bon v znesku 100 € za nakup šolskih potrebščin, po izbiri nagrajenca.

 

Z vrednostnim bonom ni mogoč nakup delovnih zvezkov.

 

Z vrednostnim bonom je mogoč nakup šolskih potrebščin iz ponudbe organizatorja do 15.7.2019.

 

S potrditvijo Pravil in pogojev nagradne igre se nagrajenec strinja, da lahko izbira med šolskimi potrebščinami, ki jih ima organizator v trenutku izbora nagrajenca, na voljo.

 

Nagrada ni izplačljiva v gotovini. 

 

 1. Žrebanje in nagrajenci

Žrebanje bo potekalo na naslovu sedeža organizatorja, Meljska cesta 56, 2000 Maribor.

 

Žrebanje se bo izvajalo računalniško in neodvisno od človeškega vpliva, zato bodo rezultati žreba neizpodbitni. Žreb nagrade se bo izvedel enkrat in ga ne bo možno ponavljati.

 

Nagrajenci bodo o žrebu obveščeni v dneh od 21.05.2019 do 31.05.2019 preko elektronske pošte.

 

 1. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in pogoji ter izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

 

Nagrajenec bo o možnosti uveljavljanja nagrade natančno obveščen preko elektronske pošte. 

 

Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da nagrad ne podelita, če:

 • nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade;
 • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;
 • nagrajenec posreduje napačne oz. neresnične podatke;
 • nagrajenec skladno z opredeljenim rokom v obvestilu o žrebu, ne predloži vseh potrebnih podatkov za plačilo akontacijo dohodnine, kot je opredeljeno v točki 9.

 

 1. Plačilo akontacije dohodnine

Plačilo akontacije dohodnine za nagrajenca izvede organizator. Za to mora nagrajenec skladno z opredeljenim rokom, o katerem bo seznanjen v obvestilu o žrebu, organizatorju posredovati vse zahtevane podatke.

 

 1. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje spletne strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletne strani;
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva.

 

 1. Varovanje osebnih podatkov

S prijavo v nagradno igro  bo organizator podatke, ki jih je navedel udeleženec, obdelal izključno za namene nagradne igre. Ob prijavi v nagradno igro je v prijavni obrazec na spletni strani www.kopija-nova.si potrebno vnesti podatke, ki jih organizator nujno potrebuje za izvedbo nagradne igre in obveščanje o rezultatih. Obvezna polja so označena z zvezdico (*). Brez izpolnjenih obveznih polj žal ni možno sodelovati v nagradni igri. Ob izpolnitvi prijavnega obrazca ima udeleženec možnost, da organizatorju poda soglasje za pošiljanje sporočil. V nagradni igri lahko udeleženec sodeluje tudi, če organizatorju soglasja za pošiljanje sporočil ne dodeli. V kolikor bo udeleženec organizatorju soglasje dodelil tako, da bo obkljukal zadevno potrditveno polje, bo organizator podatke udeleženca obdelal tudi zato, da bo lahko preko organizatorjevih komunikacijskih kanalov pošiljal komercialna (ponudba izdelkov ali storitev) in nekomercialna sporočila (koristne in uporabne vsebine) udeležncu.

 

Obdelava osebnih podatkov poteka na podlagi privolitve udeleženca (člen 6 I 1 a) in c), 88 I direktive EU GDPR).

 

Organizator nagradne igre z nazivom »Kdo sta zvezdi naslovnice« je podjetje Kopija-nova d.o.o., Meljska cesta 56, 2000 Maribor.

 

 

Maribor, 14.05.2019                                                                                     Kopija-nova d.o.o.