Brezskrbno in igrivo v novo šolsko leto z dodatnimi gradivi za utrjevanje v šoli in doma. 

 

 

 Naročilo vadnic  

 

GRADIVA ZA 1. RAZRED

Berem z Iksom 1 

Vesoljček Iks otrokom na zanimiv in igriv način približa prvo bralno izkušnjo. Dodatne vaje za začetno branje Berem z Iksom priporočajo mnogi starši in učitelji!

Bralne vsebine so pisane s premišljeno izbrano obliko in velikostjo pisave velikih tiskanih črk. Primerne so otrokovi starosti in upoštevajo načela: od lažjega k težjemu, od krajšega k daljšemu in od enostavnega k zahtevnejšemu.

 

Računam in pišem z Iksom 1

Komplet dodatnih vaj iz matematike in slovenščine vsebuje več kot 500 raznolikih in zabavnih vaj za utrjevanje in ponavljanje, vključno s praktičnimi napotki in namigi:

 • risanje različnih črt in oblik,
 • opazovanje in povezovanje,
 • spoznavanje velikih tiskanih črk in števil do 20,
 • seštevanje in odštevanje do 20,
 • branje in pisanje prvi besed in povedi.

 

         

 

 

GRADIVA ZA 2. RAZRED

Berem z Iksom 2

Bralni listi 2 so dodatno gradivo, ki so s svojo zračnostjo, premišljeno strukturo, pestrostjo, slikovitostjo in primernostjo starostni stopnji pomoč učitelju, otroku pa izziv in motivacija za branje. Vsebujejo slikovita in zanimiva neumetnostna, besedila, ki otroka motivirajo za branje malih tiskanih črk in raznolike naloge za razumevanje, od detektivskih do nalog za bogatenje besednega zaklada.

Računam z Iksom 2 

Delovni listi za matematiko so namenjeni ponavljanju in utrjevanju snovi doma in v šoli. Vsebujejo širok nabor računskih nalog, od preprostih do zahtevnejših. Vaje so oblikovane tako, da otroka usmerjajo v različne strategije reševanja in pomagajo pri doseganju dobrih učnih rezultatov. 

 • Naloge za opazovanje in povezovanje,
 • usmerjanje v različne strategije reševanja.

Pišem z Iksom 2

Vaje, s katerimi otroci trejo prve jezikovne orehe, od zapisa kritičnih glasov, rabe predlogov, vejice, končnih ločil in velike začetnice do bogatenja besednega zaklada. Z zanimivimi neumetnostnimi besedili otroci odkrivajo svet okoli sebe, naloge pa jih usmerjajo tudi v samostojno pisno in govorno izražanje.

 • Vaje za pisanje,
 • naloge za spodbujanje bralnega razumevanja,
 • utrjevanje malih tiskanih in pisanih črk.

             

 

 

GRADIVA ZA 3. RAZRED

Berem z Iksom 3

Bralni listi z izbranimi besedili pomagajo otroku k tekočemu branju, hkrati pa razvijajo domišljijo in govor.

 • Z izbranimi besedili pomagajo otroku k tekočemu branju,
 • učijo novih besed in sestavljanja povedi,
 • spodbujajo k razmišljanju in pogovoru.

Računam z Iksom 3

Vaje, s katerimi lahko učenci dobro utrjujejo pridobljeno snov. V gradivu so zbrane najrazličnejše, tudi v razredu preizkušene, vaje za utrjevanje matematičnega znanja tretješolcev.  

 • Raznolik izbor računskih nalog,
 • množenje, deljenje, poštevanka.

Pišem z Iksom 3

Vaje, s katerimi otroci trejo prve jezikovne orehe, od zapisa kritičnih glasov, rabe predlogov, vejice, končnih ločil in velike začetnice do bogatenja besednega zaklada. Z zanimivimi neumetnostnimi besedili otroci odkrivajo svet okoli sebe, naloge pa jih usmerjajo tudi v samostojno pisno in govorno izražanje.

 • Besedila za branje,
 • raba predlogov, vejice, končnih ločil in velike začetnice.

           

 

Vadnice OBVLADAM. - Hitra in zanesljiva pot do uspeha v srednji šoli 

 

Vadnice priporočamo vsem dijakom, tistim z občasnimi ali stalnimi težavami pri določenem predmetu kot tudi uspešnim dijakom, ki želijo utrditi svoje znanje.

 

 

 Naročilo vadnic  

 

 

OBVLADAM. je mnogo več kot zbirka nalog za srednješolce, saj jo sestavljajo:

 • kratki povzetki teorije - pravila, definicije in pomembnejša dejstva 
 • rešeni primeri - s postopnim prikazom reševanja
 • vaje z rešitvami - velik izbor nalog z rešitvami
 • namigi in opozorila - nepogrešljivi napotki za lažje reševanje
 • testi - za preverjanje znanja preden gre zares.

Zbirka vsebuje vadnice za angleščino, biologijo, fiziko, kemijo, matematiko, nemščino in slovenščino.

 

 

Vadnice MATURA

Popolna priprava na maturo na enem mestu: 

 • kratke razlage - pravila, definicije in pomembnejša dejstva
 • maturitetne vaje z rešitvami - tipične maturitetne vaje s postopnim prikazom reševanja
 • rešeni primeri - s postopnim prikazom reševanja
 • namigi in opozorila - nepogrešljivi napotki za lažje reševanje
 • testi - za preverjanje znanja preden gre zares
 • maturitetna pola

Zbirka vsebuje vadnice za angleščino, fiziko, kemijo, matematiko in slovenščino.